HOW TO SET MASTER AND SLAVE REMOTE CONTROLLERS FOR MATRICE 200

The Matrice 200 Series drones support DJI's Standard remote controller and cendence when setting the master and slave remote controllers , you can use either type of these two remote controllers interchangeably 

Let's use two cendence remote controllers as an example connect the master remote controllers and slave remote controllersto their respective mobile devices:

Step 1 : Power on the remote controller and drone 

Step 2 : Launch DJI Pilot ( or DJI GO 4 ) on the mobile device connected to the master remote controller .

Step 3 : Tap " Manual Fight " tap " Remote Controller Setting " Select " Master " beside " Master And Slave " 

Note down the master remote controller's ID and authorization code .

Step 4 : Launch DJI Pilot ( or DJI GO 4 ) on the mobile device connected to the slave remote controller .

Step 5 : Tap " Manual Fight " tap " Remote Controller Setting " Select " Slave " beside " Master And Slave " tap " seach Master "

Step 6 : Select the remote controllers in the master list . 

Step 7 : Enter the master controller's authorization code and connect the slave remote controller to it 

If the slave remote controller needs to control the gimbal tap " Request Gimbal Control "

Move the slave's control sticks to check whether the gimbal can be controlled .


Bài viết cũ hơn Bài Viết Mới

0 comments

Để lại bình luận

Lưu ý: Chúng tôi không trả lời các câu hỏi thông qua bình luận, Quý khách cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số 1900.5555.12 hoặc email FlycamPro.vn@gmail.com

Scroll To Top