PHANTOM 4 RTK - FLYCAM TRẮC ĐẠC

Liên hệ
Current exchange: 0 USD
  • Mã Sản Phẩm P4RTK

FLYCAMPRO | DJI VIETNAM XIN GIỚI THIỆU SẢN PHẨM DRONE FLYCAM CHUYÊN DỤNG CHO NGHÀNH TRẮC ĐẠC: 

PHANTOM 4 RTK DRONE TRAC DAC

DJI PHANTOM 4 RTK cung cấp giải pháp trắc đạc tối ưu cho doanh nghiệp.

Phantom 4 Pro RTK là một máy bay không người lái có khả năng thu thập dữ liệu trắc đặc chính xác.

PT4 RTK còn có một mức giá thấp hơn, sử dụng hỗ trợ từ ứng dụng chuyên dụng mới.

Phantom 4 RTK hỗ trợ SDK di động của DJI - có nghĩa là các chức năng được mở để tự động hóa và tùy chỉnh thêm thông qua thiết bị di động.

PHANTOM 4 RTK DRONE FLYCAM CHUYÊN DỤNG CHO NGHÀNH TRẮC ĐẠC

FlycamPro | Dji VietNam Team drone công nghiệp của chúng tôi cùng với sự hỗ trợ từ các chuyên gia đầu nghành có thể giúp bạn hiểu cách Phantom 4 RTK có thể mang lại lợi ích cho tổ chức của bạn và cung cấp cho bạn hướng dẫn về loại cấu hình bạn cần cho bất kỳ ứng dụng cụ thể nào.

drone trac dac
Scroll To Top

Báo giá
Liên hệ