CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH DJI

THÔNG TIN THỜI HẠN BẢO HÀNH CỦA CÁC LINH KIỆN CHÍNH. 
WARRANTY PERIOD OF MAIN PARTS*
Warranty period may vary according to local laws and regulations.

Trung Tâm bảo hành chính hãng DJI Vietnam

*** Chính sách bảo hành chính hãng có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Vui lòng kiểm tra thông tin mới nhất với nhân viên của chúng tôi nếu bạn có nhu cầu hoặc xem tại thông tin công bố trên web chính hãng theo link bên dưới:

https://www.dji.com/service/policy?site=brandsite&from=nav 
Bản cập nhật ngày 01/09/2019.

ProductMain ComponentsWarranty Period
RTF
Spark
Main Controller12 Months
Gimbal and Camera6 Months
Vision Positioning System6 Months
Propulsion system(excluding propellers)6 Months
Remote Controller12 Months
Battery6 Months and Charge Cycle less than 200 Times
Charger6 Months
Battery Charging Hub6 Months
FrameNo warranty
PropellerNo warranty
RTF
Mavic Pro
MC12 Months
Gimbal Camera6 Months
Vision Positioning System6 Months
Propulsion system (excluding propellers)6 Months
Remote Controller12 Months
Battery6 Months and Charge Cycle less than 200 Times
Battery Charger6 Months
Battery Charging Hub6 Months
FrameNo Warranty
PropellerNo Warranty
RTF
Mavic 2 Pro \ Mavic 2 Zoom
Main Controller12 Months
Gimbal and Camera6 Months
Vision Positioning System6 Months
Propulsion system(excluding propellers)6 Months
Remote Controller12 Months
Battery6 Months and Charge Cycle less than 200 Times
Charger12 Months
Battery Charging Hub6 Months
FrameNo warranty
PropellerNo warranty
DJI Smart ControllerDJI Smart Controller12 Months
USB Charger12 Months
RTF
Mavic Air
MC12 Months
Gimbal Camera6 Months
Vision Positioning System6 Months
Propulsion system (excluding propellers)6 Months
Remote Controller12 Months
Battery6 Months and Charge Cycle less than 200 Times
Battery Charger12 Months
Battery Charging Hub6 Months
FrameNo warranty
PropellerNo warranty
RTF
Phantom 4 Pro V2.0 \ Phantom 4 Pro \ Phantom 4 Advanced \ Phantom 4
MC12 Months
Gimbal Camera6 Months
Vision Positioning System6 Months
Propulsion system (excluding propellers)6 Months
Remote Controller (without Built-in Screen)12 Months
Remote Controller with Built-in Screen(Screen)6 Months
Remote Controller with Built-in Screen(Controller)12 Months
Battery6 Months and Charge Cycle less than 200 Times
PropellerNo Warranty
Battery Charger6 Months
Battery Charging Hub6 Months
FrameNo Warranty
RTF
Phantom 3 Professional \ Phantom 3 Advanced \ Phantom 3 Standard \ Phantom 3 4K
Central Board12 Months
Gimbal Camera6 Months
Vision Positioning System6 Months
Motor6 Months
Remote Controller12 Months
Battery6 Months and Charge Cycle less than 200 Times
Battery Charger6 Months
Battery Charging Hub6 Months
FrameNo Warranty
PropellerNo Warranty
RTF
Phantom 2 Vision + \ Phantom 2 Vision \ Phantom 2 \ Phantom FC40 \ Phantom 1
MC12 Months
Camera unit6 Months
Motor3 Months
ESC12 Months
Remote Controller12 Months
Battery3 Months
FrameNo Warranty
PropellerNo Warranty
RTF
Inspire 2
Gimbal Camera (including X4S, X5S, X7)12 Months
Whole Units (except for gimbal camera, and battery)12 Months and Flight Hour less than 200 Hours
Battery6 Months and Charge Cycle less than 200 Times
Battery Charger9 Months
Battery Charging Hub9 Months
Propeller and Propeller Mounting PlatesNo Warranty
Remote Controller12 Months
CINESSD (480G)12 Months and the Total Bytes Written (TBW) less than 150TB
CINESSD (240G, 120G)12 Months and the Total Bytes Written (TBW) less than 75TB
CINESSD Card Reader12 Months
Battery Station12 Months
Multilink12 Months
RTF
Inspire 1 v1.0 \ Inspire 1 v2.0 \ Inspire 1 Pro \ Inspire 1 Raw
Gimbal Camera (including Z3, X3, X5, X5R)12 Months
Whole Units (except for gimbal camera, and battery)12 Months and Flight Hour less than 200 Hours
Battery6 Months and Charge Cycle less than 200 Times
Battery Charger6 Months
Battery Charging Hub6 Months
Propeller and Propeller Mounting PlatesNo Warranty
Remote Controller12 Months
Osmo ActionCamera12 Months
Battery12 Months 
WaterProofNo Warranty
Osmo Mobile 2/3
Osmo Mobile 2 (gimbal, handler, battery included)12 Months
Osmo Mobile 2 Charging CableNo Warranty
Osmo Mobile 3 (Built-in Battery)12 Months
Osmo Carrying Case, Osmo Grip Tripod3 Months
USB-C Power CableNo Warranty
Osmo PocketGimbal and Camera12 Months
Handle12 Months
Battery6 Months
Matrice 600 \ Matrice 600 ProCentral Board12 Months
Remote Controller12 Months
Remote Controller Channel Expansion Kit12 Months
Motor6 Months
Battery6 Months and Charge Cycle less than 200 Times
Battery Charger6 Months
Battery Charging Hub6 Months
FrameNo Warranty
PropellerNo Warranty
Matrice 200 \ Matrice 210 \ Matrice 210-RTKMC12 Months
Battery6 Months and Charge Cycle less than 200 Times
Battery Charger9 Months
Battery Charging Hub9 Months
Propeller and Propeller Mounting PlatesNo Warranty
Remote Controller12 Months
FrameNo Warranty
D-RTK Antenna6 Months
D-RTK Processor12 Months
Gimbal Mounting ConnectorNo Warranty
Datalink Pro12 Months
Datalink ProAntenna3 Months
Matrice 200 V2\Matrice 210 V2\Matrice 210 RTK V2Flight Controller System12 Months
FPV Module6 Months
Propulsion System (Excludes propellers and propeller mounting plates.)6 Months
Airframe (Excludes shell, landing gear base, and FPV module.)12 Months
Propellers, Propeller Mounting Plates, Shell, and Landing GearNo Warranty Period
D-RTK 2 Antenna (Excludes Mounting Bracket)6 Months
Remote Controller12 Months
Intelligent Flight Battery (TB55)6 months if it not been cycled over 200 times.
WB37 Intelligent Battery6 Months
Charger9 Months
Charging Hub9 Months
D-RTK 2 Station12 Months
D-RTK 2 AccessoryNo Warranty Period
Single Upward Gimbal Connector6 Months
GPS Kit (Excludes Mounting Bracket)6 Months
Manifold 2 UAV Installation Kit3 Months
Carrying Case3 Months
Other AccessoriesNo Warranty Period
Matrice 100Central Board12 Months
Motor6 Months
Remote Controller12 Months
Battery6 Months and Charge Cycle less than 200 Times
Battery Charger6 Months
Battery Charging Hub6 Months
FrameNo Warranty
PropellerNo Warranty
CrystalSkyMonitor12 Months
Intelligent Battery Charging Hub12 Months
Remote Controller Mounting Bracket12 Months
Intelligent Battery6 Months
DJI GogglesMC12 Months
Optical Module6 Months
Battery6 Months
Battery Charger6 Months
FrameNo Warranty
DJI Goggles Racing EditionMC12 Months
Optical Module6 Months
Battery6 Months
Battery Charger6 Months
Air Unit1 Months
Camera1 Months
FrameNo Warranty
CendenceRemote Controller12 Months
Battery6 Months
AccessoriesNo Warranty
Mavic 2 Enterprise \ Mavic 2 Enterprise DualMain Controller12 Months
Gimbal and Camera6 Months
Vision Positioning System6 Months
Propulsion system(excluding propellers)6 Months
Remote Controller12 Months
Battery6 Months and Charge Cycle less than 200 Times
Charger12 Months
Battery Charging Hub6 Months
FrameNo warranty
PropellerNo warranty
M2E Spotlight12 Months
M2E Speaker12 Months
M2E Beacon12 Months
Phantom 4 RTKMC12 Months
Gimbal Camera6 Months
Vision Positioning System6 Months
Propulsion system (excluding propellers)6 Months
Remote Controller12 Months
Remote Controller with Built-in Screen(Screen)6 Months
Remote Controller‘s Battery6 Months
Remote Controller‘s Charging Hub12 Months
Battery6 Months and Charge Cycle less than 200 Times
Battery Charger6 Months
FrameNo warranty
PropellerNo warranty
EPP BoxNo warranty
DongleNo warranty
OthersNo warranty
D-RTK 2 High-Precision GNSS Mobile StationD-RTK 2 Body12 Months
Charging Hub12 Months
Intelligent Battery(WB37)6 Months
AC Power Adapter6 Months
Power Adapter II6 Months
Other AccessoriesNo Warranty
GuidanceGuidance Core12 Months
Guidance Sensor6 Months
Flying Controllers for Multi-Rotor
A3
MC12 Months
IMU12 Months
PMU12 Months
LED12 Months
GPS6 Months
Flying Controllers for Multi-Rotor
A2 \ WooKong-M
MC12 Months
IMU12 Months
GPS6 Months
Flying Controllers for Multi-Rotor
N3
MC12 Months
PMU12 Months
LED12 Months
GPS6 Months
Flying Controllers for Multi-Rotor
Naza-M V2 \ Naza-M Lite
MC12 Months
GPS6 Months
Flying Controllers for Helicopter
Ace One \ Ace Waypoint \ WooKong-H
MC12 Months
IMU12 Months
GPS6 Months
Flying Controllers for Helicopter
Naza-H
MC12 Months
GPS6 Months
Flying Platform-Pro
S1000 \ S1000+ \ S900 \ S800 \ S800 EVO
FrameNo Warranty
Motor3 Months
ESC12 Months
PropellerNo Warranty
Flying Platform-Hobby
F330 \ F450 \ F550 \ Tuned Propulsion System
FrameNo Warranty
Motor6 Months
ESC12 Months
PropellerNo Warranty
Handheld Gimbals
Ronin \ Ronin-M \ Ronin-MX
Gimbal Mechanics12 Months
Gimbal Motors6 Months
Remote Controller12 Months
Smart Battery3 Months
Battery Charger6 Months
Thumb Controller12 Months
Ronin 2Gimbal Mechanics12 Months
Gimbal Motors6 Months
Remote Controller12 Months
Smart Battery6 Months and Charge Cycle less than 200 Times
Battery Charger6 Months
Quad Charging Hub9 Months
Grip12 Months
Ronin-SGimbal Mechanics12 Months
Gimbal Motors6 Months
Grip6 Months
Tripod12 Months
Focus Wheel12 Months
Battery Charger12 Months
Zenmuse Gimbals
Z15-BMPCC\Z15-5D series \ Z15-GH4 \ GH3 \ Z15 series \ H3-4D \ H3-3D \ H3-2D
Zenmuse Gimbals12 Months
Gimbal Motors6 Months
Gimbals for Industrial Solutions
Z30 \ Zenmuse XT \ Zenmuse XT2
Gimbal6 Months
Camera6 Months
DJI FocusBattery6 Months and Charge Cycle less than 400 Times
Motor12 Months
Remote Controller12 Months
Datalink
Lightbridge \ 2.4G Bluetooth Datalink \ 2.4G Datalink \ 900M Datalink \ SRW G60
Transmitter12 Months
Receiver12 Months
Payload SDKPayload SDK Development Kit15 Days
DJI SKYPORT6 Months
DropsafePCB Board12 Months
OthersNo Warranty
ManifoldProcessor12 Months
RoboMasters S1Intelligent Controller6 Months
Motion Controller6 Months
Camera Module6 Months
Gimbal Module6 Months
Blaster6 Months
Speaker Module6 Months
Hit Detector6 Months
M3508I Brushless Motor and ESC6 Months
Intelligent Battery6 Months and Charge Cycle less than 200 Times
Intelligent Battery Charger6 Months
Gamepad (Not included)6 Months

Others Parts ( Gel Bead Container, Chassis Armor Kit, Chassis Cover, Chassis Middle Frame, Mecanum Wheel, Safety Goggles, Gel Bead ...)

No Warranty
Accessories
IOSD MARK II \ IOSD Mini \ DT7&DR16 RC System
Accessories12 Months
Retailed accessoriesRetailed accessories3 Months

* Warranty period may vary according to local laws and regulations.