THOẢ THUẬN NGƯỜI DÙNG FLYCAM/DRONE

THOẢ THUẬN

NGƯỜI DÙNG CUỐI
(Thoả thuận về việc sử dụng Flycam/Drone với người dùng cuối)
 Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận sử dụng thiết bị cho người dùng Cuối này (gọi là “Thỏa thuận”) trước khi bạn sử dụng sản phẩm flycam/drone/thiết bị bay không người lái và tất cả các thiết bị, phụ kiện, dịch vụ liên quan do FlycamPro bán hoặc cho thuê (gọi chung là "Sản phẩm")

Đây là hợp đồng ràng buộc pháp lý. Bằng cách đồng ý dưới hình thức điện tử, sử dụng tất cả các "Sản phẩm" trên trang, bạn chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện ràng buộc của "Thỏa thuận" này thay mặt cho chính mình và bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào mà bạn đại diện hoặc bạn mua thiết bị cho họ (gọi chung là “Người Dùng”).

Nếu bạn không đồng ý với điều khoản và điều kiện của "Thỏa thuận" này, vui lòng không tiến hành giao dịch, không tiếp tục sử dụng thiết bị.

 

1. ĐỊNH NGHĨA

"Sản phẩm": Là tất cả các thiết bị, linh kiện và dịch vụ được bán hoặc cho thuê được công khai niêm yết trên trang web www.FlycamPro.vn

"Thoả thuận": Là tất cả những điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận sử dụng thiết bị flycam/drone cho người dùng Cuối.

"FlycamPro": Là bao gồm FlycamPro | Dji VietNam join stock company và các giám đốc, nhân viên, những nhà cung cấp của mình.

"Người dùng": Là khách hàng giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp để sử dụng các sản phẩm/dịch vụ được bán ra bởi FlycamPro hay các kênh khác có xác nhận đảm bảo liên quan.

"Nghị Định": Là tất cả các nghị định, văn bản liên quan đến quản lý tàu bay không người lái, phương tiện nay siêu nhẹ và drone/ UAV của Việt Nam hay pháp luậy nước sở tại của "Người dùng."
 

2. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG.

Thoả thuận này cho tất cả những "người dùng" có giao dịch để sử dụng, sở hữu các thiết bị, dịch vụ, bán, cho thuê, mượn, uỷ quyền với FlycamPro | DJI Vietnam dù là thông qua hình thức trực tiếp hay gián tiếp.

3. HẠN CHẾ NGƯỜI DÙNG.

Trang này và tất cả các sản phẩm, dịch vụ trên trang được cung cấp và sẵn có cho những người sử dụng ít nhất 18 tuổi trở lên, hoặc độ tuổi thành niên tại đất nước hoặc nơi cư trú của người sử dụng. FlycamPro | DJI VietNam không giao dịch với người dưới 18 tuổi.

Flycampro | DJI VietNam không có nghĩa vụ kiểm tra điều kiện hạn chế độ tuổi này trước khi cung cấp sản phẩm dịch vụ. Người dùng phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trước các giao dịch của mình với chúng tôi.

Khi sử dụng Trang này, Người dùng thể hiện và đảm bảo rằng quý vị đủ tuổi theo pháp luật để tạo lập một hợp đồng ràng buộc với FlycamPro | DJI VietNam và đáp ứng tất cả các yêu cầu về hội đủ tiêu chuẩn nêu trên. Chúng tôi từ chối trách nhiệm với mọi lý do khi người dùng cố tình hay vô ý cung cấp thông tin không chính xác.

Nếu người dùng không đáp ứng đủ yêu cầu về độ tuổi, xin vui lòng không cố tình sử dụng các sản phẩm của chúng tôi.

4. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DÙNG CUỐI.

** Có ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Hiểu và nhận thức rõ những nguy cơ rủi ro tai nạn có thể gây ra đối với con người, tài sản khi điều khiển các thiết bị flycam/drone.

** Hiểu rõ Flycam/drone là một thiết bị không được phép sử dụng đại trà tuỳ ý mà được cho phép sử dụng có kèm điều kiện ràng buộc và được nhà nước việt nam kiểm soát chặt chẽ.

** Tìm hiểu nghị định (Số: 36/2008/NĐ-CP | đã sửa đổi theo Số: 79/2011/NĐ-CP) về quản lý sử dụng thiết bị bay không người lái drone/flycam/uav tại việt nam và bắt buộc phải tuân thủ đúng qui định pháp luật Việt Nam cũng như nơi sử dụng khác ngoài Việt Nam của người dùng.

** Người dùng thiết bị flycam/drone cần thực hiện đúng:
Qui định về khu vực cấm quay phim chụp ảnh theo căn cứ khoản 2, khoản 3 Thông tư liên bộ 552/CA-VH quy định pháp luật VietNam.
Và Quyết định số 18/2020/QD-TTG. 

Bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Những khu vực có căn cứ quân sự, có các cơ sở thuộc quốc phòng, các cuộc diễn tập hoặc các hoạt động quân sự.
  • Toàn cảnh khu vực các ga xe lửa, sân bay, hải cảng, các công trình thủy lợi lớn, các cầu dùng cho xe lửa và xe cơ giới, các đường ngầm.
  • Các viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật, các nhà máy điện, nhà máy nước, trạm phát điện, trạm biến thế điện lớn, trạm điện tín, đài vô tuyến điện, đài phát thanh.
  • Trong khu vực dọc biên giới, bờ biển (kể cả hải đảo và hải phận) và giới tuyến tạm thời do Nhà nước quy định, trừ những nơi nghỉ mát và những nơi danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nằm trong khu vực này đã được Ủy ban hành chính khu, tỉnh hoặc thành phố sở tại quy định cho phép chụp ảnh, quay phim, vẽ với những điều kiện do Ủy ban ấn định.
  • Từ trên máy bay chụp xuống lãnh thổ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

** Người dùng không được phép lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng thiết bị, vật liệu,linh kiện làm công cụ hỗ trợ xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

** Người dùng không được phép giao thiết bị, công cụ hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện sử dụng theo quy định.

** Người dùng có trách nhiệm đọc kỹ các tài liệu do Flycampro | DJI VietNam cung cấp như tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị, các bài luyện tập điều khiển flycam từ cơ bản đến nâng cao, tham gia các khoá đào tạo chia sẻ kinh nghiệm cũng như xử lý tình huống xấu v.v chuẩn bị tối đa cho mình các kỹ năng để sử dụng thiết bị an toàn nhất.

5. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI DÙNG CUỐI

FlycamPro | DJI VietNam là đơn vị cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, tư vấn thiết bị kỹ thuật và tư vấn đào tạo sử dụng thiết bị flycam/ drone / UAV tại Việt Nam.

Chúng tôi có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết về sản phẩm, qui định pháp luật, các tài liệu hướng dẫn đến người dùng cuối thông qua các điều khoản quy định trên trang chủ trang web của chúng tôi và qua các hình thức hay tài liệu khác.

Tuy nhiên, Người dùng cuối tự chịu trách nhiệm với toàn bộ hành vi sử dụng trực tiếp hay gián tiếp đối với thiết bị dịch vụ được cung cấp bởi FlycamPro. 

FlycamPro | DJI Vietnam khước từ mọi tuyên bố đảm bảo một cách rõ ràng, ngụ ý hay theo luật định không được nêu rõ trong những điều khoản này. Bao gồm đảm bảo tính hợp pháp khi sử dụng thiết bị của người dùng hay đảm bảo về trình độ am hiểu để sử dụng các thiết bị flycam/drone cho người dùng cuối.

FlycamPro | DJI Vietnam tuyên bố khước từ trách nhiệm đối với bất kỳ các hành vi sử dụng vi phạm các qui định của pháp luật về quản lý thiết bị Drone/UAV tại Việt Nam hay nước sở tại của người dùng cuối.

FlycamPro | DJI Vietnam không chịu bất cứ một liên đới trách nhiệm nào về các thiệt hại mang tính trực tiếp hay gián tiếp, vô tình hay cố ý, ngẫu nhiên, đặc biệt, cảnh báo, trừng trị hoặc hậu quả thiệt hại về tài sản, thương tích cho người và động vật, trách nhiệm dân sự, hình sự  do người dùng cuối sử dụng "sản phẩm" của chúng tôi cung cấp gây ra. Ngay cả nếu FlycamPro | DJI VietNam đã được cảnh báo về các nguy cơ của các thiệt hại.

FlycamPro | DJI Vietnam khước từ những khiếu nại, quyết định, phán quyết, phí đền bù, phí tổn hoặc phí khác (bao gồm của phí luật sư hợp lý) xuất phát từ hoặc liên quan tới việc người dùng cuối vi phạm Điều Khoản "Thoả thuận người dùng cuối" này hoặc các Điều khoảng khác đã công bố trên trang web www.FlycamPro.vn của chúng tôi.

 


 

FLYCAMPRO | DJI VIETNAM - Cảnh báo vi phạm bản quyền 

Các nội dung và bất kỳ tài liệu, hình ảnh nào được đăng trong trang web FlycamPro.vn đã được đăng ký bảo vệ bản quyền nội dung bởi DMCA, và có thể chứa những thông tin đặc quyền, bảo mật và không được tiết lộ theo luật hiện hành. Bạn được thông báo rằng việc sử dụng, phổ biến, phân phối hoặc sao chép thông tin này là bị nghiêm cấm và có thể là bất hợp pháp. Nếu bạn tìm thấy một trang web khác đăng thông tin nội dung của chúng tôi mà không trích dẫn nguồn xin vui lòng  thông báo cho chúng tôi qua thư điện tử Info.FlycamPro@gmail.com

Scroll To Top