MAVIC AIR SERIES - MÁY BAY CAMERA

MAVIC AIR SERIES - LINH KIỆN

DJI RC Pro (Tay điều khiển có màn hình)

27,490,000₫ 27,990,000₫

DJI Air 2S Gimbal Protector

A2SP03
340,000₫

DJI Air 2S ND Filters Set (ND4/8/16/32)

A2SP01
2,300,000₫

Túi Đeo Vai Mavic Air 2

A2P09
1,200,000₫ 2,136,000₫

Mavic Air 2 Protector Case

A2SP06
3,940,000₫

Mavic Air 2 Aircraft Sleeve

A2P08
240,000₫

Pin Thông Minh Cho Mavic Air 2

A2P01
2,500,000₫

Hub Sạc 3 Pin Cho Mavic Air 2

A2P03
1,470,000₫

DJI Air 2S Low-Noise Propellers

A2SP04
280,000₫

Mavic Air 2 Battery Charger

A2SP05
675,000₫

Sạc Xe Hơi Cho Mavic Air 2

A2P04
1,420,000₫

Mavic air SD Card Cover

LẤY BÁO GIÁ

Mavic air Power Board

LẤY BÁO GIÁ

Mavic air Lower Cover Module

LẤY BÁO GIÁ

Mavic air GPS Board

LẤY BÁO GIÁ

Mavic air Forward Vision Module

LẤY BÁO GIÁ

Mavic air Front Left Arm (Black)

LẤY BÁO GIÁ

Mavic air Front Right Arm (Black)

LẤY BÁO GIÁ

Mavic air Front Left Arm (White)

LẤY BÁO GIÁ

Mavic air Front Right Arm (White)

LẤY BÁO GIÁ

Mavic air Front Left Arm (Red)

LẤY BÁO GIÁ

Mavic air Front Right Arm (Red)

LẤY BÁO GIÁ

Mavic air Rear Left Arm

LẤY BÁO GIÁ

Rear Right Arm

LẤY BÁO GIÁ

Mavic air IMU Module

LẤY BÁO GIÁ