THỜI HẠN BẢO HÀNH THIẾT BỊ LINH KIỆN DJI


QUI ĐỊNH

THỜI HẠN BẢO HÀNH FlycamPro | Dji VietNam cam kết trong quyền hạn được uỷ quyền từ Chính Hãng DJI của mình. Chúng tôi cố gắng xử lý tất cả các trường hợp bảo hành trực tiếp tại Việt Nam để rút ngắn thời gian chờ đợi của khách hàng cho vấn đề bảo hành. 

Thời gian bảo hành bắt đầu được tính từ ngày thiết bị được kích hoạt sử dụng lần đầu tiên. Trong trường hợp không thể xác nhận thời gian kích hoạt bảo hành đối với một số linh kiện hay thiết bị thì thời gian kích hoạt bảo hành sẽ được áp là ngày được bán ra trên hoá đơn mua hàng của Khách Hàng.

"Ngày xác nhận bảo hành" Sẽ được dùng làm mốc thời gian tính trừ cho thời hạn bảo hành của sản phẩm, thiết bị hay linh kiện được bảo hành là còn hay hết hạn. 

"Ngày xác nhận bảo hành" được tính là ngày FlycamPro nhận được thiết bị cần bảo hành của Khách Hàng gửi đến trung tâm bảo hành (“TTBH”) tại 15 Lý Thái Tổ, P1, Q10, Tp HCM.
Trong trường hợp Khách Hàng báo bảo hành từ xa qua điện thoại và trực tiếp với bộ phận bảo hành sẽ được tính là ngày mà FlycamPro nhận được đầy đủ từ
Khách Hàng hồ sơ bảo hành từ xa theo yêu cầu của FlycamPro như xuất file, điền form, video báo lỗi, hình ảnh hay toàn bộ các yêu cầu khác liên quan v.v kèm theo thiết bị.
và yêu cầu bắt buộc về việc các thiết bị yêu cầu kiểm tra bảo hành phải được gửi tới trước không quá
6 ngày (đối với yêu cầu bảo hành sửa chữa - lỗi phát hiện sau ngày thứ 7 sau mua) và không quá 2 ngày (đối với yêu cầu bảo hành đổi mới - lỗi phát hiện trong vòng từ 1-7 ngày sau mua) kể từ ngày hồ sơ từ xa được FlycamPro tiếp nhận. 

Lưu ý, Việc Khách Hàng gọi điện hay email báo lỗi, hoặc bằng cách khác báo lỗi thì chưa đủ điều kiện và không được chấp nhận cho việc xác nhận ngày bảo hành.

Các linh kiện đã được thay thế hay sửa chữa bảo hành sẽ tiếp tục được bảo hành ở thời gian còn lại của nó tính từ ngày kích hoạt sử dụng.

Các linh kiện sửa chữa thay mới 100% hàng chính hãng sẽ được bảo hành từ 1 đến 3 tháng tuỳ trường hợp cụ thể.

Thời hạn bảo hành cho các sản phẩm và các linh kiện khác nhau trên một thiết bị sẽ khác nhau, xem bản cập nhật mới nhất theo link bên dưới:

ProductMain ComponentsWarranty Period
Mavic MiniMC12 Months
Gimbal Camera6 Months
Vision Positioning System6 Months
Propulsion system (excluding propellers)6 Months
Remote Controller12 Months
Battery6 Months and Charge Cycle less than 200 Times
Battery Charger12 Months
Battery Charging Hub6 Months
FrameNo warranty
PropellerNo warranty

Mavic 2 Pro

Mavic 2 Zoom

Main Controller12 Months
Gimbal and Camera6 Months
Vision Positioning System6 Months
Propulsion system(excluding propellers)6 Months
Remote Controller12 Months
Battery6 Months and Charge Cycle less than 200 Times
Charger12 Months
Battery Charging Hub6 Months
FrameNo warranty
PropellerNo warranty
DJI Smart ControllerDJI Smart Controller12 Months
USB Charger12 Months
Mavic Air 2Main Controller12 Months
Gimbal and Camera12 Months
Vision Positioning System12 Months
Propulsion system(excluding propellers)12 Months
Remote Controller12 Months
Battery6 Months and Charge Cycle less than 200 Times
Charger12 Months
Battery Charging Hub12 Months
FrameNo warranty
PropellerNo warranty
Mavic AirMC12 Months
Gimbal Camera6 Months
Vision Positioning System6 Months
Propulsion system (excluding propellers)6 Months
Remote Controller12 Months
Battery6 Months and Charge Cycle less than 200 Times
Battery Charger12 Months
Battery Charging Hub6 Months
FrameNo warranty
PropellerNo warranty
 MC12 Months

Phantom 4 Pro V2.0

Phantom 4 Pro

Phantom 4 Advanced

Phantom 4 

Gimbal Camera6 Months
Vision Positioning System6 Months
Propulsion system (excluding propellers)6 Months
Remote Controller (without Built-in Screen)12 Months
Remote Controller with Built-in ScreenScreen6 Months
Remote Controller with Built-in ScreenController12 Months
Battery6 Months and Charge Cycle less than 200 Times
PropellerNo Warranty
Battery Charger6 Months
Battery Charging Hub6 Months
FrameNo Warranty
Inspire 2Gimbal Camera (including X4S, X5S, X7)12 Months
Whole Units (except for gimbal camera, and battery)12 Months and Flight Hour less than 200 Hours
Battery6 Months and Charge Cycle less than 200 Times
Battery Charger9 Months
Battery Charging Hub9 Months
Propeller and Propeller Mounting PlatesNo Warranty
Remote Controller12 Months
CINESSD (480G)12 Months and the Total Bytes Written (TBW) less than 150TB 
CINESSD (240G, 120G)12 Months and the Total Bytes Written (TBW) less than 75TB 
CINESSD Card Reader12 Months
Battery Station12 Months
Multilink12 Months
Osmo Mobile 3Osmo Mobile 3 (Built-in Battery)12 Months
Osmo Carrying CaseOsmo Grip Tripod3 Months
USB-C Power CableNo Warranty
Osmo PocketGimbal and Camera12 Months
Handle12 Months
Battery6 Months
Osmo ActionCamera12 Months
Battery12 Months
RoboMaster S1Intelligent Controller6 Months
Motion Controller6 Months
Camera Module6 Months
Gimbal Module6 Months
Blaster6 Months
Gel Bead ContainerNo warranty
Speaker Module6 Months
Hit Detector6 Months
Chassis Armor KitNo warranty
Chassis CoverNo warranty
Chassis Middle FrameNo warranty
M3508I Brushless Motor and ESC 6 Months
Mecanum WheelNo warranty
Intelligent Battery6 Months and Charge Cycle less than 200 Times
Intelligent Battery Charger6 Months
Gamepad6 Months
Safety GogglesNo warranty
Gel BeadNo warranty
RoboMaster EPIntelligent Controller6 Months
Motion Controller6 Months
Camera Module6 Months
Gimbal Module6 Months
Blaster6 Months
Gel Bead ContainerNo warranty
Speaker Module6 Months
Hit Detector6 Months
Chassis Armor KitNo warranty
Chassis CoverNo warranty
Chassis Middle FrameNo warranty
M3508I Brushless Motor and ESC 6 Months
Mecanum WheelNo warranty
Intelligent Battery"6 Months and Charge Cycle less than 200 Times "
Intelligent Battery Charger6 Months
Safety GogglesNo warranty
Gel BeadNo warranty
Robotic Arm12 Months
Gripper12 Months
Power Connector Module12 Months
Sensor Adapter12 Months
Infrared Distance Sensor12 Months
DJI 1240BA Servo12 Months
Matrice 300 RTKFlight Controller System12 Months
Aircraft Body (Excluding Shell, Landing Gear Base, Battery Locker)12 Months
Propulsion System (Excluding Propellers) 6 Months
Antenna (Transmission Antenna and D-RTK Antenna)6 Months
Propellers, Shell, Landing Gear Base, and Battery LockerNo Warranty
Smart Controller Enterprise12 Months
DJI Smart Controller Expansion Kit12 Months
Intelligent Flight Battery (TB606 Months and Charge Cycle less than 200 Times
Intelligent BatteryWB376 Months
BS60 Intelligent Battery Station12 Months
D-RTK 2 Station12 Months
D-RTK 2 Accessory12 Months
USB Charger12 Months
Upward Gimbal Connector6 Months
Downward Single Gimbal Connector6 Months
Downward Dual Gimbal Connector6 Months
Manifold 2 Mounting Bracket3 Months
Carrying Case3 Months
Other AccessoriesNo Warranty

Matrice 600

Matrice 600 Pro

Central Board12 Months
Remote Controller12 Months
Remote Controller Channel Expansion Kit12 Months
Motor6 Months
Battery6 Months and Charge Cycle less than 200 Times
Battery Charger6 Months
Battery Charging Hub6 Months
FrameNo Warranty
PropellerNo Warranty

Matrice 200 V2

Matrice 210 V2

Matrice 210 RTK V2

Flight Controller System12 Months
FPV Module6 Months
Propulsion System (Excludes propellers and propeller mounting plates.) 6 Months
Airframe (Excludes shell, landing gear base, and FPV module.)12 Months
Propellers, Propeller Mounting Plates, Shell, and Landing Gear No Warranty Period 
D-RTK 2 Antenna (Excludes Mounting Bracket)6 Months
Remote Controller 12 Months
Intelligent Flight Battery (TB55)6 months if it not been cycled over 200 times. 
WB37 Intelligent Battery 6 Months
Charger9 Months
Charging Hub9 Months
D-RTK 2 Station 12 Months
D-RTK 2 AccessoryNo Warranty Period 
Single Upward Gimbal Connector6 Months
GPS Kit (Excludes Mounting Bracket)6 Months
Manifold 2 UAV Installation Kit3 Months
Carrying Case3 Months
Other AccessoriesNo Warranty Period 
CrystalSkyMonitor12 Months
Intelligent Battery Charging Hub12 Months
Remote Controller Mounting Bracket12 Months
Intelligent Battery6 Months
DJI Digital FPV SystemMC12 Months
Optical Module 6 Months
Camera6 Months
Air Unit Module6 Months
Remote Controller12 Months
WB37 Intelligent Battery6 Months
Other AccessoriesNo Warranty 
DJI Goggles Racing EditionMC12 Months
Optical Module6 Months
Battery6 Months
Battery Charger6 Months
Air Unit1 Months
Camera1 Months
FrameNo Warranty
CendenceRemote Controller12 Months
Battery6 Months
AccessoriesNo Warranty

Mavic 2 Enterprise

Mavic 2 Enterprise Dual

Main Controller12 Months
Gimbal and Camera6 Months
Vision Positioning System6 Months
Propulsion system(excluding propellers)6 Months
Remote Controller12 Months
Battery6 Months and Charge Cycle less than 200 Times
Charger12 Months
Battery Charging Hub6 Months
FrameNo warranty
PropellerNo warranty
M2E Spotlight12 Months
M2E Speaker12 Months
M2E Beacon12 Months
Phantom 4 RTKMC12 Months
Gimbal Camera6 Months
Vision Positioning System6 Months
Propulsion system (excluding propellers)6 Months
Remote Controller12 Months
Remote Controller with Built-in ScreenScreen6 Months
Remote Controller‘s Battery6 Months
Remote Controller‘s Charging Hub12 Months
Battery6 Months and Charge Cycle less than 200 Times
Battery Charger6 Months
FrameNo warranty
PropellerNo warranty
EPP BoxNo warranty
DongleNo warranty
OthersNo warranty
D-RTK 2 High-Precision GNSS Mobile StationD-RTK 2 Body12 Months
Charging Hub12 Months
Intelligent Battery(WB37)6 Months
AC Power Adapter6 Months
Power Adapter II6 Months
Other AccessoriesNo Warranty
GuidanceGuidance Core12 Months
Guidance Sensor6 Months

Ronin

Ronin-M

Ronin-MX

Gimbal Mechanics12 Months
Gimbal Motors6 Months
Remote Controller12 Months
Smart Battery3 Months
Battery Charger6 Months
Thumb Controller12 Months
Ronin 2Gimbal Mechanics12 Months
Gimbal Motors6 Months
Remote Controller12 Months
Smart Battery6 Months and Charge Cycle less than 200 Times
Battery Charger6 Months
Quad Charging Hub9 Months
Grip12 Months
Ronin-SGimbal Mechanics12 Months
Gimbal Motors6 Months
Grip6 Months
Tripod12 Months
Focus Wheel12 Months
Battery Charger12 Months
Ronin-SCGimbal Mechanics12 Months
Grip6 Months
Tripod(Plastic)3 Months
Focus Wheel12 Months
Ronin-S/SC Phone Holder6 Months
Focus Motor 12 Months
Zenmuse GimbalsZenmuse Gimbals12 Months
Z15-BMPCC\Z15-5D series \ Z15-GH4 \ GH3 \ Z15 series \ H3-4D \ H3-3D \ H3-2DGimbal Motors6 Months
Gimbals for Industrial Solutions Gimbal 6 Months

Zenmuse Z30 

Zenmuse XT \ Zenmuse XT2 

Zenmuse H20 \ Zenmuse H20T

Camera6 Months
DJI FocusBattery6 Months and Charge Cycle less than 400 Times
Motor12 Months
Remote Controller12 Months
DatalinkTransmitter12 Months
Lightbridge \ 2.4G Bluetooth Datalink \ 2.4G Datalink \ 900M Datalink \ SRW G60Receiver12 Months
Payload SDKPayload SDK Development Kit15 Days
DJI SKYPORT6 Months
RoboMastersM3508 P19 Brushless DC Gear Motor3 Months
C620 Brushless DC Motor Speed Controller3 Months
M3508 Accessories KitNo Warranty
RoboMaster Development Board15 Days
GM6020 Brushless DC Motor3 Months
RoboMaster EPIntelligent Controller6 Months
Motion Controller6 Months
Camera Module6 Months
Gimbal Module6 Months
Blaster6 Months
Gel Bead ContainerNo warranty
Speaker Module6 Months
Hit Detector6 Months
Chassis Armor KitNo warranty
Chassis CoverNo warranty
Chassis Middle FrameNo warranty
M3508I Brushless Motor and ESC 6 Months
Mecanum WheelNo warranty
Intelligent Battery6 Months and Charge Cycle less than 200 Times
Intelligent Battery Charger6 Months
Safety GogglesNo warranty
Gel BeadNo warranty
Robotic ArmNo warranty
Gripper12 Months
Power Connector Module12 Months
Sensor Adapter12 Months
Infrared Distance Sensor12 Months
DJI 1240BA Servo12 Months
Retailed accessoriesRetailed accessories3 Months
P4 MultispectralMC12 Months
Gimbal Cameras6 Months
Vision Positioning System6 Months
Propulsion system (excluding propellers)6 Months
Remote Controller12 Months
Battery6 Months and Charge Cycle less than 200 Times
Battery Charger6 Months
Battery Charging Hub6 Months
FrameNo warranty
PropellerNo warranty
EPP BoxNo warranty
OthersNo warranty
DJI Force ProMechanics12 Months
Battery6 Months
AntennaNo warrantyClick để xem Bản đầy đủ "Chính Sách Bảo Hành DJI VietNam" 


FLYCAMPRO | DJI VIETNAM - Cảnh báo vi phạm bản quyền 

Các nội dung và bất kỳ tài liệu, hình ảnh nào được đăng trong trang web FlycamPro.vn đã được đăng ký bảo vệ bản quyền nội dung bởi DMCA, và có thể chứa những thông tin đặc quyền, bảo mật và không được tiết lộ theo luật hiện hành. Bạn được thông báo rằng việc sử dụng, phổ biến, phân phối hoặc sao chép thông tin này là bị nghiêm cấm và có thể là bất hợp pháp. Nếu bạn tìm thấy một trang web khác đăng thông tin nội dung của chúng tôi mà không trích dẫn nguồn xin vui lòng  thông báo cho chúng tôi qua thư điện tử FlycamPro.vn@gmail.com