TRANG CHỦ - HÀNG MỚI VỀ

DJI Mic 2 (1 TX + 1 RX)

5,490,000₫

DJI RS 4 Pro Combo

25,690,000₫

DJI RS 4 Pro

20,190,000₫

Gimbal DJI RS 4 Combo

14,290,000₫

Gimbal DJI RS 4

10,990,000₫

DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo

16,890,000₫ 17,190,000₫

DJI Osmo Pocket 3

12,990,000₫ 13,490,000₫

DJI Mini 4 Pro (GL)

17,590,000₫

DJI Osmo Action 4 Standard Combo

7,790,000₫ 9,190,000₫

DJI Osmo Action 4 Adventure Combo

10,290,000₫ 11,690,000₫

DJI Air 3 (DJI RC-N2)

25,000,000₫

DJI Osmo Mobile 6 Platinum Gray

3,330,000₫ 3,699,000₫

DJI Mavic 3 Pro (DJI RC)

49,990,000₫

DJI Avata Pro-View Combo (New)

21,000,000₫ 30,671,000₫