DỊCH VỤ QUAY PHIM SỰ KIỆN TRÊN KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP

<p><span>Cảm ơn bạn đ&atilde; quan t&acirc;m đến dịch vụ quay phim, chụp ảnh tr&ecirc;n kh&ocirc;ng của FlycamPro. </span><br /><span>Được th&agrave;nh lập từ năm 2007, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhiều năm kinh nghiệm bay thực tế với c&aacute;c thiết bị bay chuy&ecirc;n nghiệp. Chất lượng quay 4K, 4K Raw, nhiều d&ograve;ng m&aacute;y để lựa chọn, dịch vụ linh hoạt, gi&aacute; cả hợp l&yacute; c&ugrave;ng với việc l&agrave; tổng đại l&yacute; ph&acirc;n phối ch&iacute;nh h&atilde;ng c&aacute;c thiết bị bay quay phim tr&ecirc;n kh&ocirc;ng sẽ l&agrave; ưu thế lớn về nguồn thiết bị cho c&aacute;c c&ocirc;ng việc đ&ograve;i hỏi nhiều m&aacute;y c&ugrave;ng l&uacute;c. <br />FlycamPro Team c&oacute; đầy đủ tiềm lực để c&oacute; thể đ&aacute;p ứng mọi nhu cầu của qu&iacute; kh&aacute;ch.</span></p>
<p>Qu&iacute; Kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu sử dụng dịch vụ của FlycamPro xin vui l&ograve;ng điền đầy đủ th&ocirc;ng tin v&agrave;o form b&ecirc;n dưới, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ li&ecirc;n hệ lại trong v&ograve;ng 48h l&agrave;m việc. <br />Hoặc để trao đổi nhanh ch&oacute;ng h&atilde;y li&ecirc;n hệ Hotline 0908.4444.85 - Anh C&ocirc;ng<br /><br /></p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="760" height="4000" src="https://docs.google.com/forms/d/1O7JXsRm1prJH4eQuGVg51dD05eUU68oGDwn_hBFYI38/viewform?embedded=true" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Đang tải...</iframe></p>

----------------------------

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ROBOBOSS

Trung tâm bảo hành DJI chính thức được ủy quyền và độc quyền tại Việt Nam.
Nhà nhập khẩu và phân phối ủy quyền sản phẩm, dịch vụ DJI các dòng Gimbal Ronin, Osmo, Microphone, Camera 4K Pocket tại Việt Nam từ năm 2010.

1900.5555.12 ext 1 (Bộ phận bán hàng - Sale)
1900.5555.12 ext 2 (Hỗ trợ kỹ thuật - Technical)
1900.5555.12 ext 3 (Trung tâm bảo hành Uỷ quyền - DJI ASC VietNam)
0352.428.007 | 0919.345.528 (Bộ phận phát triển đại lý - B2B)

Dịch vụ quay chụp trên không (Aerial service):  0908.4444.85 - Mr Công
Dịch vụ Drone Show: 0908.4444.85 - Mr Công
Dịch vụ cấp phép bay flycam (Drone operation permit): 0908.4444.85 - Mr Công
Tư vấn drone Nông/Công nghiệp chuyên dụng (Industry drone): 0908.035.306 - Mr Long
Tư vấn kỹ thuật sửa chữa: (Technical adviser): 0901.5555.12 - Mr Đạt


Bài viết cũ hơn Bài Viết Mới

Tag có liên quan

0 comments

Để lại bình luận

Lưu ý: Chúng tôi không trả lời các câu hỏi thông qua bình luận, Quý khách cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số 1900.5555.12 hoặc email info.flycampro@gmail.com

Scroll To Top