FACEBOOK STORE

PHANTOM 4 PRO OBSIDIAN PLUS - BẢO HÀNH HÃNG BẢN USA/NA

000P4OP
39,100,000₫ 40,900,000₫

PHANTOM 4 PRO PLUS V2.0 (Có giao ngay)

0002P4PP
41,800,000₫

PHANTOM 4 PRO V2.0 (Có giao ngay)

0002P4P
35,800,000₫

DJI MAVIC PRO PLATINUM COMBO (3 Pin + Remote + Phụ Kiện)

000MVCP
24,800,000₫ 29,800,000₫

DJI SPARK ECO COMBO CHÍNH HÃNG USA/NA (1Pin + Remote)

000BPW
10,800,000₫ 14,800,000₫

PHANTOM 4 ADVANCED BẢN USA/NA

000P4A
25,800,000₫ 27,900,000₫

Scroll To Top