SO SÁNH DJI MAVIC 200, 210 VÀ 210 RTK

AIRCRAFT

ModelM200 V2M210 V2M210 RTK V2
Dimensions(Unfolded)883×886×398 mm883×886×398 mm883×886×427 mm
Dimensions(Folded)722×247×242 mm722×282×242 mm722×282×242 mm
Folding MethodFolded InwardFolded InwardFolded Inward
Diagonal Wheelbase643 mm643 mm643 mm
Number Of Batteries222
Weight(With Two TB50 Batteries)N/AN/AN/A
Weight(With Two TB55 Batteries)Approx. 4.69 kgApprox. 4.8KGApprox. 4.91 kg (with two TB55 batteries)
Max Takeoff Weight6.14 kg6.14KG6.14 kg
Max Payload(With Two TB50 Batteries)N/AN/AN/A
Max Payload(With Two TB55 Batteries)1.45 kg1.34 KG1.23 kg
Hovering Accuracy(P-Mode With GPS)Vertical:±1.64 feet (±0.5 m) or ±0.33 feet (±0.1 m, Downward Vision System enabled)
Horizontal:±4.92 feet (±1.5 m) or ±0.98 feet (±0.3 m, Downward Vision System enabled)
Vertical: ±1.64 feet (±0.5 m) or ±0.33 feet (±0.1 m, Downward Vision System enabled)
Horizontal: ±4.92 feet (±1.5 m) or ±0.98 feet (±0.3 m, Downward Vision System enabled)
"Vertical: ±1.64 feet (±0.5 m) or ±0.33 feet (±0.1 m, Downward Vision System enabled)
Horizontal: ±4.92 feet (±1.5 m) or ±0.98 feet (±0.3 m, Downward Vision System enabled)"
Hovering Accuracy(D-RTK 2, Matrice M210 RTK V2)N/AN/AVertical: ±0.33 feet (±0.1 m)
Horizontal: ±0.33 feet (±0.1 m)
Max Angular VelocityPitch: 300°/s, 
Yaw: 120°/s
Pitch: 300° /s
Yaw:150° /s
Pitch: 300°/s
Yaw: 120°/s
Max Pitch Angle(Single Downward Gimbal)S-mode: 35°;
P-mode: 30° (Forward Vision System enabled: 25°); 
A-mode: 30°
S-mode: 35°;
P-mode: 30° (Forward Vision System enabled: 25°); 
A-mode: 30°
S-mode: 30°; 
P-mode: 30° (Forward Vision System enabled: 25°); 
A-mode: 30°
Max Pitch Angle(Single Upward Gimbal)N/AS-mode: 30°;
P-mode: 30° (Forward Vision System enabled: 25°);
A-mode: 30°
S-mode: 30°; 
P-mode: 30° (Forward Vision System enabled: 25°); 
A-mode: 30°
Max Pitch Angle(Dual Downward Gimbals)N/AS-mode: 30°; 
P-mode: 30° (Forward Vision System enabled: 25°); 
A-mode: 30°
S-mode: 30°; 
P-mode: 30° (Forward Vision System enabled: 25°);
A-mode: 30°
Max Ascent Speed16.4 ft/s (5 m/s)16.4 ft/s (5 m/s)16.4 ft/s (5 m/s)
Max Descent Speed9.8 ft/s (3 m/s)Vertical: 9.8 ft/s (3 m/s)9.8 ft/s (3 m/s)
Max Speed(Single Downward Gimbal)S-mode/A-mode 81 kph (50.3 mph);
P-mode: 61.2 kph (38 mph)
S-mode/A-mode: 81 kph (50.3 mph);
P-mode: 61.2 kph (38 mph)
S-mode/A-mode: 81 kph (50.3 mph); 
P-mode: 61.2 kph (38 mph)
Max Speed(Single Upward Gimbal)N/AS-mode/A-mode: 73.8 kph (45.9 mph);
P-mode: 61.2 kph (38 mph)
S-mode/A-mode: 73.8 kph (45.9 mph); 
P-mode: 61.2 kph (38 mph)
Max Speed(Dual Downward Gimbals)N/AS-mode/A-mode: 73.8 kph (45.9 mph);
P-mode: 61.2 kph (38 mph)
S-mode/A-mode: 73.8 kph (45.9 mph); 
P-mode: 61.2 kph (38 mph)
Max Service Ceiling Above Sea Level9842 feet (3000 m, with 1760S propellers)9842 feet (3000 m, with 1760S propellers)9842 feet (3000 m, with 1760S propellers)
Max Wind Resistance39.4 ft/s (12 m/s)39.4 ft/s (12 m/s)39.4 ft/s (12 m/s)
Max Flight Time(No Payload,With TB50)N/AN/AN/A
Max Flight Time(No Payload,With TB55)38 min (no payload),34min33 min
Max Flight Time(Full Payload,With TB50)N/AN/AN/A
Max Flight Time(Full Payload,With TB55)24 min (takeoff weight: 6.14 kg)24min24 min
Motor ModelN/ADJI 3515DJI 3515
Propeller ModelN/A1760S1760S
Operating Temperature-4° to 122° F (-20° to 50° C)-4° to 122° F (-20° to 50° C)-4° to 122° F (-20° to 50° C)
IP RatingIP43IP43IP43

GIMBAL INSTALLATION

Downward Gimbal MountSupportedSupported (Gimbal Connector Ⅰ)Supported (Gimbal Connector Ⅰ)
Upward Gimbal MountNot supportedSupportedSupported
Downward Dual Gimbal MountNot supportedSupportedSupported
Upward And Downward Gimbal Mount(Gimbal Connector II)Not supportedSupportedSupported

BATTERY(TB50)

ModelN/AN/AN/A
CapacityN/AN/AN/A
VoltageN/AN/AN/A
Battery TypeN/AN/AN/A
EnergyN/AN/AN/A
Net WeightN/AN/AN/A
Operating TemperatureN/AN/AN/A
Storage TemperatureN/AN/AN/A
Charging TemperatureN/AN/AN/A
Max Charging PowerN/AN/AN/A

BATTERY(TB55)

ModelTB55-7660MAH-22.8VTB55 (Standard)TB55(Standard)
Capacity7660 mAh7660 mAh7660 mAh
Voltage22.8 V22.8V22.8V
Battery TypeLiPo 6SLiPo 6SLiPo 6S
Energy174.6 Wh174.6Wh174.6Wh
Net WeightApprox. 885 g885g885g
Operating Temperature-4° to 122° F (-20° to 50° C)-4° to 122° F (-20° to 50° C)-4° to 113° F (-20° to 45° C)
Storage TemperatureN/ALess than 3 months: -20° C to 45° C
More than 3 months: 22° C to 28° C
Less than 3 months: -20° C to 45° C
More than 3 months: 22° C to 28° C
Charging Temperature41° to 104° F (5° to 40° C)41° to 104° F (5° to 40° C)41° to 104° F (5° to 40° C)
Max Charging Power180W180 W180 W

CHARGER

ModelIN2C180IN2C180IN2C180
Voltage26.1 V26.1 V26.1 V
Rated Power180 W180 W180 W

FORWARD VISION SYSTEM

Obstacle Sensing Range2.3-98.4 feet (0.7-30 m)2.3-98.4 feet (0.7-30 m)2.3-98.4 feet (0.7-30 m)
FOVHorizontal 60°;
Vertical: 54°
Horizontal 60°
Vertical 54°
Horizontal: 60°; 
Vertical: 54°
Operating EnvironmentSurfaces with clear patterns and adequate lighting (> 15 lux)Surfaces with clear patterns and adequate lighting (> 15 lux)Surfaces with clear patterns and adequate lighting (> 15 lux)

DOWNWARD VISION SYSTEM

Velocity Range<32.8 ft/s (10 m/s) at the height of 6.56 feet (2 m)<32.8 ft/s (10 m/s) at height of 6.56 feet (2 m)<32.8 ft/s (10 m/s) at the height of 6.56 feet (2 m)
Altitude Range<32.8 feet (10 m)<32.8 feet (10 m)<32.8 feet (10 m)
Operating Range<32.8 feet (10 m)<32.8 feet (10 m)<32.8 feet (10 m)
Operating EnvironmentSurfaces with clear patterns and adequate lighting (> 15 lux)Surfaces with clear patterns and adequate lighting (> 15 lux)Surfaces with clear patterns and adequate lighting (>15 lux)
Ultrasonic Sensor Operating Range0.33-16.4 feet (0.1-5 m)0.33-16.4 feet (10-500 cm)0.33-16.4 feet (0.1-5 m)
Ultrasonic Sensor Operating EnvironmentNon-absorbing material, rigid surface (thick indoor carpeting will reduce performance)Non-absorbing material, rigid surface (thick indoor carpeting will reduce performance)Non-absorbing material, rigid surfaces (thick indoor carpeting will adversely affect performance)

GIMBAL

ZENMUSE X4SSupportedSupportedSupported
ZENMUSE X5SSupportedSupportedSupported
ZENMUSE XTSupportedSupportedSupported
ZENMUSE Z30SupportedSupportedSupported
ZENMUSE XT2SupportedSupportedSupported
ZENMUSE X7SupportedSupportedSupported

REMOTE CONTROLLER

ModelN/AN/AN/A
Operating FrequencyN/AN/AN/A
Max Transmitting Distance(Unobstructed,Free Of Interference)N/AN/AN/A
EIRPN/AN/AN/A
Video Output PortsN/AN/AN/A
Power SupplyN/AN/AN/A
ChargingN/AN/AN/A
Dual User CapabilityN/AN/AN/A
Mobile Device HolderN/AN/AN/A
Max Mobile Device WidthN/AN/AN/A
Output PowerN/AN/AN/A
Operating TemperatureN/AN/AN/A
Storage TemperatureN/AN/AN/A
Charging TemperatureN/AN/AN/A
BatteryN/AN/AN/A
USB Supply PowerN/AN/AN/A

CENDENCE

TypeN/AN/AN/A
Operating FrequencyN/AN/AN/A
Max Transmitting Distance(Unobstructed,Free Of Interference)N/AN/AN/A
EIRPN/AN/AN/A
Power SupplyN/AN/AN/A
Output PowerN/AN/AN/A
Video Output PortsN/AN/AN/A
USB Supply PowerN/AN/AN/A
Dual User CapabilityN/AN/AN/A
Operating TemperatureN/AN/AN/A
Storage TemperatureN/AN/AN/A
Charging TemperatureN/AN/AN/A
Charging TimeN/AN/AN/A
Supply Power TimeN/AN/AN/A
WeightN/AN/AN/A

CENDENCE S

TypeGL900AGL900AGL900A
Operating Frequency2.4000-2.4835 GHz;
5.725-5.850 GHz
2.4000-2.4835 GHz
5.725-5.850 GHz
2.4000-2.4835 GHz;
5.725-5.850 GHz
Max Transmitting Distance(Unobstructed,Free Of Interference)NCC/FCC: 5 mi (8 km); 
CE/MIC: 3.1 mi (5 km); 
SRRC: 3.1 mi (5 km)
NCC/FCC:8 km
CE/MIC:5 km
SRRC:5 km
NCC/FCC: 5 mi (8 km);
CE/MIC: 3.1 mi (5 km); 
SRRC: 3.1 mi (5 km)
EIRP2.4 GHz: ≤ 26 dBm (NCC/FCC); ≤ 20 dBm (CE/MIC); ≤ 20 dBm (SRRC)
5.8 GHz: ≤ 26 dBm (NCC/FCC); ≤ 14 dBm (CE); ≤ 26 dBm (SRRC)
2.4 GHz:≤ 26 dBm(NCC/FCC);≤ 20 dBm(CE/MIC); ≤ 20 dBm(SRRC)
5.8 GHz:≤ 26 dBm(NCC/FCC); ≤ 14 dBm(CE); ≤ 26 dBm(SRRC)
2.4 GHz: ≤ 26 dBm (NCC/FCC); ≤ 20 dBm (CE/MIC); ≤ 20 dBm (SRRC)
5.8 GHz: ≤ 26 dBm (NCC/FCC); ≤ 14 dBm (CE); ≤ 26 dBm (SRRC)
Power SupplyExtended Intelligent Battery (Model: WB37-4920mAh-7.6V)Extended Intelligent Battery (Model: WB37-4920mAh-7.6V)Extended Intelligent Battery (Model: WB37-4920mAh-7.6V)
Voltage(Max)13 W (Without supplying power to monitor)13 W (Without supplying power to monitor)13 W (Without supplying power to monitor)
USB Supply Power1 A⎓5.2 V (max)1 A⎓5.2 V (max)1 A⎓5.2 V (max)
CrystalSkyDJI CrystalSky 7.85inch,
Resolution: 2048×1536;
Brightness: 2000 cd/m2;
Operating System: Android 5.1; 
Storage: ROM 128GB
DJI CrystalSky 7.85inch,
Resolution: 2048×1536;
Brightness: 2000 cd/m2;
Operating System: Android 5.1;
Storage: ROM 128GB
DJI CrystalSky 7.85inch, 
Resolution: 2048×1536;
Brightness: 2000 cd/m2; 
Operating System: Android 5.1; 
Storage: ROM 128GB
Operating Temperature-4° to 122° F (-20° to 50° C)-4° to 122° F (-20° to 50° C)-4° to 122° F (-20° to 50° C)

DJI GO 4 APP

NameN/AN/AN/A
Mobile Device System RequirementsN/AN/AN/A
Supported Mobile DevicesN/AN/AN/A

UPWARD VISION SYSTEM

Obstacle Sensing Range0-16.4 feet (0-5 m)0-16.4 feet (0-5 m)0-16.4 feet (0-5 m)
FOV±5°±5°±5°
Operating EnvironmentLarge, diffuse, and reflective obstacles (reflectivity >10%)Large, diffuse and reflective obstacles (reflectivity >10%)Large, diffuse, and reflective obstacles (reflectivity >10%)

----------------------------

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ROBOBOSS

Trung tâm bảo hành DJI chính thức được ủy quyền và độc quyền tại Việt Nam.
Nhà nhập khẩu và phân phối ủy quyền sản phẩm, dịch vụ DJI các dòng Gimbal Ronin, Osmo, Microphone, Camera 4K Pocket tại Việt Nam từ năm 2010.

1900.5555.12 ext 1 (Bộ phận bán hàng - Sale)
1900.5555.12 ext 2 (Hỗ trợ kỹ thuật - Technical)
1900.5555.12 ext 3 (Trung tâm bảo hành Uỷ quyền - DJI ASC VietNam)
0352.428.007 | 0919.345.528 (Bộ phận phát triển đại lý - B2B)

Dịch vụ quay chụp trên không (Aerial service):  0908.4444.85 - Mr Công
Dịch vụ Drone Show: 0908.4444.85 - Mr Công
Dịch vụ cấp phép bay flycam (Drone operation permit): 0908.4444.85 - Mr Công
Tư vấn drone Nông/Công nghiệp chuyên dụng (Industry drone): 0908.035.306 - Mr Long
Tư vấn kỹ thuật sửa chữa: (Technical adviser): 0901.5555.12 - Mr Đạt


Bài viết cũ hơn Bài Viết Mới

0 comments

Để lại bình luận

Lưu ý: Chúng tôi không trả lời các câu hỏi thông qua bình luận, Quý khách cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số 1900.5555.12 hoặc email info.flycampro@gmail.com