Ronin-S Top Hotshoe Bracket

1,176,000₫
Current exchange: 48.06 USD

1900.5555.12 | 028.3835.3962

0901.5555.12 | 0901.866.767

Giá đỡ trên Hotshoe của Ronin-S

Tổng quan

Giá đỡ trên Hotshoe của Ronin-S được sử dụng để gắn camera DLSR an toàn hơn với Ronin-S. Nên gắn máy ảnh bằng Giá đỡ trên Hotshoe khi gắn gimbal trên xe hơi.

Trong cái hộp

Giá đỡ trên Hotshoe  x1

Khả năng tương thích

Ronin-S

Ronin-S Top Hotshoe Bracket

Overview
Ronin-S Top Hotshoe Bracket is used to more securely mount a DLSR camera to the Ronin-S. It is recommended to mount the camera using a Top Hotshoe Bracket when mounting the gimbal on a car.

In the Box
Top Hotshoe Bracket × 1

Compatibility
Ronin-S