Ronin-S/SC Phone Holder

940,000₫
Current exchange: 38.42 USD

  • Mã Sản Phẩm 6958265191299

1900.5555.12

0901.5555.12 | 0901.866.767

Giá đỡ điện thoại cho Ronin-S / SC

Tổng quan

Giá đỡ điện thoại cho Ronin-S / SC được gắn chắc vào ngàm hot shoe của Ronin SC để bật ActiveTrack 3.0 và gắn vào cổng RSA khi sử dụng thiết bị di động làm màn hình camera, giúp bạn có thể điều chỉnh thông số camera một cách nhanh chóng.

Giá đỡ điện thoại Ronin-S / SC cũng cho phép bạn gắn điện thoại di động lên trippod hoặc tay cầm kép cho Ronin-SC để điều khiển chuyển động gimbal với Force Mobile.

1 Màn hình camera và điều chỉnh thông số cần có camera hỗ trợ Wi-Fi.

2 Hiện đang hỗ trợ  iOS.

Trong hộp

Giá đỡ điện thoại Ronin-S / SC × 1

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng: 83 g

Khả năng tương thích

Ronin-SC

Ronin-S

Ronin-S/SC Phone Holder

Overview

The Ronin-S/SC Phone Holder securely attaches to the camera's hot shoe mount to enable ActiveTrack 3.0, and attaches to the RSA port when using the mobile device as a camera monitor, enabling quick access to camera parameter adjustment.


The Ronin-S/SC Phone Holder also lets you mount your mobile on a tripod or the Ronin-SC Dual Handle to control gimbal motion with Force Mobile.


1 Camera monitor and parameter adjustment requires a Wi-Fi-enabled camera.

2 Currently supported in iOS.

In The Box

Ronin-S/SC Phone Holder × 1

Specifications

Weight: 83 g

Compatibility

Ronin-SC

Ronin-S