Ronin-S/SC Focus Wheel

1,528,000₫
Current exchange: 65.58 USD

1900.5555.12 | 028.3835.3962

0908.035.306

Focus Wheel cho Ronin-S / SC

Tổng quan

Focus Wheel cho Ronin-S / SC gắn vào cổng 8-pin của tay cầm Ronin-S giúp điều khiển lấy nét cho camera.

Trong hộp

Focus Wheel cho Ronin-S / SC × 1

Khả năng tương thích

Ronin-S

Ronin-SC

Ronin-S/SC Focus Wheel

Overview
The Ronin-S Focus Wheel mounts onto the 8-pin port of the Ronin-S handle to help control camera focus.

In the Box
Ronin-S Focus Wheel × 1

Compatibility
Ronin-S
Ronin-SC