Ronin-S/SC Extended Lens Support

470,000₫
Current exchange: 19.21 USD

1900.5555.12 | 028.3835.3962

0901.5555.12 | 0901.866.767

Thanh đỡ ống Lens cho Ronin-S / SC

Tổng quan

Thanh đỡ ống Lens cho Ronin-S / SC này có phạm vi điều chỉnh tương đối rộng. Nó được thiết kế để sử dụng cho cả máy ảnh thông thường và khi khoảng cách giữa ngàm gắn máy ảnh Ronin-S và ống kính máy ảnh tương đối xa (ví dụ: khi lắp máy ảnh Canon EOS-1D X Mark II). Thanh đỡ ống Lens cho Ronin-S / SC giúp bảo vệ chắc chắn hơn cho máy ảnh trên Ronin-S, đảm bảo hiệu suất chụp tối ưu hơn.

Trong hộp

Thanh đỡ ống Lens cho Ronin-S / SC × 1

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng xấp xỉ. 19 g

Khả năng tương thích

Ronin-S

Ronin-SC

Ronin-S/SC Extended Lens Support

Overview

This Ronin-S Extended Lens Support has a relatively wide adjustable length range. It is designed for use with both ordinary cameras and when the distance between the Ronin-S Camera Mounting Plate and the camera lens is relatively far (e.g., when mounting a Canon EOS-1D X Mark II camera). The Extended Lens Support helps to more firmly secure the camera on the Ronin-S, ensuring a more optimal shooting performance.

In the Box

Extended Lens Support × 1

Specifications

Weight: Approx. 19 g

Compatibility

Ronin-S
Ronin-SC