Osmo Pocket ND Filters Set

1,137,000₫
Current exchange: 46.47 USD

1900.5555.12

0901.5555.12 | 0901.866.767

Bộ lọc Osmo Pocket ND

Tổng quan

Được sản xuất riêng cho Osmo Pocket, bộ bao gồm lọc ND4, ND8, ND16 và ND32, cho phép 1/4, 1/8, 1/16 và 1/32 ánh sáng tới tương ứng, bằng bộ lọc 2/3/4/5 điểm dừng.

Các bộ lọc ND chất lượng cao này giúp giảm lượng ánh sáng đi vào cảm biến, giúp bạn kiểm soát tốt hơn khẩu độ, thời gian phơi sáng và cài đặt độ nhạy của cảm biến.

Thiết kế từ tính giúp dễ dàng chuyển đổi các bộ lọc ND.

Điểm nổi bật

Một sự kết hợp của nhiều bộ lọc khác nhau giúp bạn tự do sáng tạo hơn

Thiết kế từ tính giúp dễ dàng thay đổi giữa các bộ lọc ND

Chất lượng cao, giảm ánh sáng

Trong hộp

Bộ lọc ND4 × 1

Bộ lọc ND8 × 1

Bộ lọc ND16 × 1

Bộ lọc ND32 × 1

Thông số kỹ thuật

Kích thước: 17 × 12,9 × 2,0 mm

Trọng lượng: 1,2 g

Khả năng tương thích

Osmo Pocket

Osmo Pocket ND Filters Set

Overview
Made specifically for Osmo Pocket, this set includes ND4, ND8, ND16, and ND32 Filters, allowing 1/4, 1/8, 1/16, and 1/32 of incoming light through respectively, equal to 2/3/4/5-stop filters.
These high-quality ND filters reduce the amount of light coming into the sensor, giving you more control of the camera's aperture, exposure time, and sensor sensitivity settings.
A magnetic design makes it easy to switch ND filters.
Highlights
A combination of various filters gives you more creative freedom
A magnetic design makes it easy to change between ND filters
High-quality, light-reducing material
In the Box
ND4 Filter × 1
ND8 Filter × 1
ND16 Filter × 1
ND32 Filter × 1
Specifications
Size: 17 × 12.9 × 2.0 mm
Weight: 1.2 g
Compatibility
Osmo Pocket