Osmo Pocket Accessory Mount

456,000₫
Current exchange: 18.64 USD

  • Mã Sản Phẩm 6958265179785

1900.5555.12 | 028.3835.3962

0901.5555.12 | 0901.866.767

Ngàm nối phụ kiện Osmo Pocket

Tổng quan

Gắn Ngàm nối phụ kiện vào Osmo Pocket, có thể giúp cho nó tương thích với các phụ kiện máy ảnh khác (được bán riêng) để sử dụng trong các tình huống khác nhau.

Điểm nổi bật

Cung cấp giá đỡ cho các phụ kiện để chụp trong các tình huống khác nhau.

Trong hộp

Ngàm nối phụ kiện Osmo Pocket × 1

Thông số kỹ thuật

Kích thước: 49,6 × 38,2 × 42 mm

Trọng lượng: 22,3g

Khả năng tương thích

Osmo Pocket

Osmo Pocket Accessory Mount

Overview
Attach the Accessory Mount to Osmo Pocket, making it compatible with other camera accessories (sold separately) to use in different scenarios.
Highlights
Provides mounting bracket for accessories to shoot in various scenarios.
In the Box
Osmo Pocke Accessory Mount × 1
Specifications
Size: 49.6 × 38.2 × 42 mm
Weight: 22.3g
Compatibility
Osmo Pocket