Osmo Action Charging Kit

1,620,000₫
Current exchange: 66.21 USD

1900.5555.12

0901.5555.12 | 0901.866.767

Bộ sạc cho Osmo Action

Tổng quan

Hub sạc có khả năng giữ và sạc ba pin. Một hệ thống sạc thông minh làm tăng hiệu quả một cách đáng kể, chỉ cần 130 phút để sạc đầy ba pin.

Điểm nổi bật

Hệ thống sạc thông minh giúp tăng hiệu quả sạc.

Trong hộp

Hub sạc cho Osmo Action × 1

Pin Osmo Action × 2

Hộp pin Osmo Action × 2

Thông số kỹ thuật

Hub sạc cho Osmo Action :

Kích thước: 55,3 × 47,6 × 25,3 mm

Trọng lượng: 37,5 g

Pin Osmo Action:

Kích thước: 37,9 × 40,8 × 15,1 mm

Trọng lượng: 30 g

Hộp pin Osmo Action:

Kích thước: 18,8 × 49 × 44,6 mm

Trọng lượng: 10 g

Khả năng tương thích

Osmo Action

Osmo Action Charging Kit

Overview
The charging hub holds and charges three batteries. An intelligent charging system significantly increases efficiency, requiring only 130 minutes to fully charge three batteries.

Highlights
Intelligent charging system for increased charging efficiency.

In the Box
Osmo Action Charging Hub × 1
Osmo Action Battery × 2
Osmo Action Battery Case × 2

Specifications
Osmo Action Charging Hub:
Size: 55.3 × 47.6 × 25.3 mm
Weight: 37.5 g

Osmo Action Battery:
Size: 37.9 × 40.8 × 15.1 mm
Weight: 30 g

Osmo Action Battery Case:
Size: 18.8 × 49 × 44.6 mm
Weight: 10 g

Compatibility
Osmo Action