Mavic Pro ND Filters Set (ND4/8/16)

390,000₫ 799,000₫
Current exchange: 15.94 USD

  • Mã Sản Phẩm MP096

1900.5555.12

0901.5555.12 | 0901.866.767

Linh Kiện Mavic - ND Filters Set (ND4/8/16)

Tổng quan

Được thiết kế riêng cho Mavic Pro. Bao gồm các bộ lọc ND4, ND8 và ND16. Bộ lọc ND làm giảm lượng ánh sáng đi vào cảm biến, giúp bạn tự do tạo ra tác phẩm của mình bằng cách cho phép bạn kiểm soát khẩu độ, thời gian phơi sáng và cài đặt độ nhạy của cảm biến.

Nói một cách đơn giản hơn, bộ lọc ND giúp ảnh tránh bị phơi sáng quá nhiều.

Bộ lọc ND4 cho phép 1/4 ánh sáng tới, bằng với bộ lọc 2 điểm dừng.

Bộ lọc ND8 cho phép 1/8 ánh sáng tới, bằng với bộ lọc 3 điểm dừng.

Bộ lọc ND16 cho phép 1/16 ánh sáng đi qua, bằng với bộ lọc 4 điểm dừng.

 

Điểm nổi bật

Giảm ánh sáng bằng 2/3/4 điểm dừng để tránh phơi sáng quá mức, do đó bạn có thể chụp được những bức ảnh tuyệt vời trong nhiều môi trường.

Trong hộp

Bộ lọc ND4 × 1

Bộ lọc ND8 × 1

Bộ lọc ND16 × 1

Khả năng tương thích

Mavic Pro

Overview
Specifically made for the Mavic Pro. This set includes ND4, ND8 and ND16 filters. ND filter reduces the amount of light coming into the sensor, giving you the freedom to create your own work by allowing more control of the camera's aperture, exposure time and sensor sensitivity settings.
Put more simply, the ND filter helps avoid overexposed photos.
The ND4 filter allows 1/4 of incoming light through, equal to a 2-stop filter.
The ND8 filter allows 1/8 of incoming light through, equal to a 3-stop filter.
The ND16 filter allows 1/16 of incoming light through, equal to a 4-stop filter.

Highlights
Reduces light by 2/3/4 stops to effectively avoid over exposure, so that you can capture great photos in a wider range of environments.
In the Box
ND4 Filter × 1
ND8 Filter × 1
ND16 Filter × 1
Compatibility
Mavic Pro