Cánh 7728 Mavic Pro (Cặp thuận nghịch)

210,000₫
Current exchange: 8.58 USD

  • Mã Sản Phẩm MP022

1900.5555.12

0901.5555.12 | 0901.866.767

Linh Kiện Mavic - Cánh gập tháo lắp nhanh 7728 

Tổng quan

Thiết kế kiểu đẩy, dễ dàng để gắn, gấp, an toàn và bền. Những cánh quạt này chỉ có thể được sử dụng cùng với lồng bảo vệ cánh quạt. Vui lòng không sử dụng những cánh quạt này khi không có lồng bảo vệ, nếu không thời gian bay và lực đẩy tối đa sẽ giảm.

Điểm nổi bật

Có thể gập lại và rất nhẹ

Thiết kế kiểu đẩy cho phép lắp và tháo nhanh

Lời khuyên

Những cánh quạt này chỉ có thể được sử dụng cùng với lồng bảo vệ cánh quạt. Vui lòng không sử dụng những cánh quạt này mà không có lồng bảo vệ, nếu không thời gian bay và lực đẩy tối đa sẽ giảm.

Trong hộp

Cặp cánh quạt 7728 × 1

Thông số kỹ thuật

Kích thước: 7,7 × 2,8 inch (19,6 × 7,1 cm)

Trọng lượng: 6,5 g

Khả năng tương thích

Mavic Pro

Lồng bảo vệ  Mavic

Linh Kiện Mavic - Cánh 7728 Quick-release Folding Propellers

Overview
Push type design, easy to mount and fold, secure and durable. These propellers can only be used together with the Propeller Cage. Please do not use these propellers without the propeller cage, or else the flight time and maximum thrust will be reduced.

Highlights
Foldable and light
Push type design allows for quick mounting and detaching

Tips
These propellers can only be used together with the Propeller Cage. Please do not use these propellers without the propeller cage, or else the flight time and maximum thrust will be reduced.

In the Box
7728 Propeller Pair × 1
Specifications
Diameter × Thread: 7.7×2.8 inch (19.6 × 7.1 cm)
Weight: 6.5 g
Compatibility
Mavic Pro
Mavic - Propeller Cage