DJI Goggles - Sleeve

435,000₫
Current exchange: 17.78 USD

1900.5555.12 | 028.3835.3962

0901.5555.12 | 0901.866.767

Túi Sleeve cho kính DJI Goggles

Tổng quan

Sử dụng túi Sleeve cho kính DJI Goggles để vận chuyển hoặc lưu trữ Kính DJI.

Trong hộp

Túi Sleeve cho kính DJI Goggles × 1

Khả năng tương thích

Kính DJI Goggles

DJI Goggles - Sleeve

Overview
Use the DJI Goggles Sleeve to transport or store the DJI Goggles.

In the Box
DJI Goggles - Sleeve ×1
Compatibility
DJI Goggles