Micro USB OTG Cable for DJI Goggles

115,000₫
Current exchange: 4.70 USD

1900.5555.12 | 028.3835.3962

0901.5555.12 | 0901.866.767

Tổng quan

Được sử dụng cùng với cáp USB của DJI Goggles để truyền dữ liệu phản hồi và điều khiển video giữa bộ điều khiển từ xa Spark và DJI Goggles.

Trong hộp

Cáp Micro USB OTG cho DJI Goggles × 1

Khả năng tương thích

Spark

DJI Goggles

Overview
Used together with DJI Goggles' USB cable to transmit video feedback and control data between Spark remote controller and the DJI Goggles.

In the Box
DJI Goggles - Micro USB OTG Cable ×1
Compatibility
Spark
DJI Goggles