DJI FPV Top Shell

390,000₫
Current exchange: 15.94 USD

1900.5555.12

0901.5555.12 | 0901.866.767

Tổng quan: Dễ dàng cài đặt và tháo rời, và có sẵn để thay thế.

Lời khuyên: Vui lòng tham khảo hướng dẫn trên trang web chính thức để thay thế.

Trong hộp có gì: DJI FPV Top Shell ×2 (Colors: Eternal Green + Void Grey)

Scroll To Top