Bộ đổi nguồn AC DJI TB50

2,326,000₫
Current exchange: 95.06 USD

1900.5555.12

0901.5555.12 | 0901.866.767

Bộ đổi nguồn AC DJI TB50 có thể kết nối với nguồn AC để sạc Pin thông minh TB50. Nó mất khoảng. 1,5 giờ để sạc đầy một Pin thông minh TB50.

Trong hộp có gì: DJI TB50 AC Power Adapter × 1

Tương thích với:

  • TB50 Intelligent Battery
  • TB50 Battery Charging Hub
  • TB50 Charging Adapter

Scroll To Top