Trung Tâm Bảo Hành DJI VietNam

THÔNG TIN THỜI HẠN BẢO HÀNH CỦA CÁC LINH KIỆN CHÍNH. 
WARRANTY PERIOD OF MAIN PARTS*
Warranty period may vary according to local laws and regulations.

Trung Tâm bảo hành chính hãng DJI Vietnam

*** Chính sách bảo hành chính hãng có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Vui lòng kiểm tra thông tin mới nhất với nhân viên của chúng tôi nếu bạn có nhu cầu.

Bản cập nhật ngày 01/12/2020.

ProductMain ComponentsWarranty Period

DJI Mini 2

Mavic Mini

MC12 Months
Gimbal Camera12 Months
Vision Positioning System12 Months
Propulsion System (excluding Propellers)12 Months
Remote Controller12 Months
Battery6 Months and less than 200 Charge Cycles
Battery Charger12 Months
Battery Charging Hub12 Months
FrameNo Warranty
PropellerNo Warranty

Mavic 2 Pro 

Mavic 2 Zoom

Main Controller12 Months
Gimbal and Camera12 Months
Vision Positioning System12 Months
Propulsion System (excluding Propellers)12 Months
Remote Controller12 Months
Battery6 Months and less than 200 Charge Cycles
Charger12 Months
Battery Charging Hub12 Months
FrameNo Warranty
PropellerNo Warranty
Mavic Air 2Main Controller12 Months
Gimbal and Camera12 Months
Vision Positioning System12 Months
Propulsion System (excluding Propellers)12 Months
Remote Controller12 Months
Battery6 Months and less than 200 Charge Cycles
Charger12 Months
Battery Charging Hub12 Months
FrameNo Warranty
PropellerNo Warranty
Mavic AirMC12 Months
Gimbal Camera12 Months
Vision Positioning System12 Months
Propulsion System (excluding Propellers)12 Months
Remote Controller12 Months
Battery6 Months and less than 200 Charge Cycles
Battery Charger12 Months
Battery Charging Hub12 Months
FrameNo Warranty
PropellerNo Warranty

Phantom 4 Pro V2.0 

Phantom 4 Pro Plus V2.0

MC12 Months
Gimbal Camera12 Months
Vision Positioning System12 Months
Propulsion System (excluding Propellers)12 Months
Remote Controller (without Built-in Screen)12 Months
Remote Controller with Built-in Screen (Screen)12 Months
Remote Controller with Built-in Screen (Controller)12 Months
Battery6 Months and less than 200 Charge Cycles
PropellerNo Warranty
Battery Charger12 Months
Battery Charging Hub12 Months
FrameNo Warranty
RTF
Inspire 2
Gimbal Camera (including X4S, X5S, X7)12 Months
Whole Units (except for Gimbal, Camera, and Battery)12 Months and less than 200 Flight Hours
Battery6 Months and less than 200 Charge Cycles
Battery Charger12 Months
Battery Charging Hub12 Months
Propeller and Propeller Mounting PlatesNo Warranty
Remote Controller12 Months
CINESSD (960G)12 Months and the Total Bytes Written (TBW) less than 300TB
CINESSD (480G)12 Months and less than 150TB TBW (Total Bytes Written)
CINESSD (240G, 120G)12 Months and less than 75TB TBW (Total Bytes Written)
CINESSD Card Reader12 Months
Battery Station12 Months
Multilink12 Months
Osmo Mobile 3Osmo Mobile 3 (Built-in Battery)12 Months
Osmo Carrying Case and Osmo Grip Tripod3 Months
USB-C Power CableNo Warranty
DJI OM 4DJI OM 4 (Built-in Battery)12 Months
DJI OM Magnetic Phone Clamp12 Months
DJI OM Grip Tripod and DJI Sling Pouch3 Months
DJI OM Magnetic Ring Holder and Other AccessoriesNo Warranty
DJI Pocket 2Gimbal and Camera12 Months
Handle12 Months
Battery12 Months
DJI Pocket 2 Do-It-All Handle12 Months
DJI Wireless Microphone Transmitter12 Months
DJI Pocket 2 Charging Case12 Months
DJI Pocket 2 Waterproof Case3 Months
Osmo PocketGimbal and Camera12 Months
Handle12 Months
Battery12 Months
Osmo ActionCamera12 Months
Battery12 Months
RoboMaster S1Intelligent Controller12 Months
Motion Controller12 Months
Camera Module12 Months
Gimbal Module12 Months
Blaster12 Months
Gel Bead ContainerNo Warranty
Speaker Module12 Months
Hit Detector12 Months
Chassis Armor KitNo Warranty
Chassis CoverNo Warranty
Chassis Middle FrameNo Warranty
M3508I Brushless Motor and ESC12 Months
Mecanum WheelNo warranty
Intelligent Battery6 Months and less than 200 Charge Cycles
Intelligent Battery Charger12 Months
Gamepad12 Months
Safety GogglesNo Warranty
Gel BeadNo Warranty
RoboMaster EPIntelligent Controller12 Months
Motion Controller12 Months
Camera Module12 Months
Gimbal Module12 Months
Blaster12 Months
Gel Bead ContainerNo Warranty
Speaker Module12 Months
Hit Detector12 Months
Chassis Armor KitNo Warranty
Chassis CoverNo Warranty
Chassis Middle FrameNo Warranty
M3508I Brushless Motor and ESC12 Months
Mecanum WheelNo Warranty
Intelligent Battery6 Months and less than 200 Charge Cycles
Intelligent Battery Charger12 Months
Safety GogglesNo Warranty
Gel BeadNo Warranty
Robotic Arm12 Months
Gripper12 Months
Power Connector Module12 Months
Sensor Adapter12 Months
Infrared Distance Sensor12 Months
DJI 1240BA Servo12 Months
RoboMaster EP CoreIntelligent Controller12 Months
Motion Controller12 Months
Camera Module12 Months
Speaker Module12 Months
Hit Detector12 Months
Chassis Armor KitNo Warranty
Chassis CoverNo Warranty
Chassis Middle FrameNo Warranty
M3508I Brushless Motor and ESC12 Months
Mecanum WheelNo Warranty
Intelligent Battery6 Months and less than 200 Charge Cycles
Intelligent Battery Charger12 Months
Robotic ArmNo Warranty
Gripper12 Months
Power Connector Module12 Months
Sensor Adapter12 Months
Infrared Distance Sensor12 Months
DJI 1240BA Servo12 Months
Matrice 300 RTKFlight Controller System12 Months
Aircraft Body (excluding Shell, Landing Gear Base, and Battery Locker)12 Months
Propulsion System (excluding Propellers)12 Months
Antenna (Transmission Antenna and D-RTK Antenna)12 Months
Propellers, Shell, Landing Gear Base, and Battery LockerNo Warranty
Smart Controller Enterprise12 Months
DJI Smart Controller Expansion Kit12 Months
Intelligent Flight Battery (TB60)6 Months and less than 200 Charge Cycles
Intelligent Battery (WB37)6 Months
BS60 Intelligent Battery Station12 Months
D-RTK 2 Station12 Months
D-RTK 2 AccessoryNo Warranty
USB Charger12 Months
Upward Gimbal Connector6 Months
Downward Single Gimbal Connector6 Months
Downward Dual Gimbal Connector6 Months
Manifold 2 Mounting Bracket3 Months
Carrying Case3 Months
Other AccessoriesNo Warranty
Matrice 600 \ Matrice 600 ProCentral Board12 Months
Remote Controller12 Months
Remote Controller Channel Expansion Kit12 Months
Motor12 Months
Battery6 Months and less than 200 Charge Cycles
Battery Charger12 Months
Battery Charging Hub12 Months
FrameNo Warranty
PropellerNo Warranty
Matrice 200 V2 \ Matrice 210 V2 \ Matrice 210 RTK V2Flight Controller System12 Months
FPV Module12 Months
Propulsion System (excluding Propellers and Propeller Mounting Plates)12 Months
Airframe (excluding Shell, Landing Gear Base, and FPV Module)12 Months
Propellers, Propeller Mounting Plates, Shell, and Landing GearNo Warranty
D-RTK 2 Antenna (excluding Mounting Bracket)12 Months
Remote Controller12 Months
Intelligent Flight Battery (TB55)6 Months and less than 200 Charge Cycles
Intelligent Battery (WB37)6 Months
Charger12 Months
Charging Hub12 Months
D-RTK 2 Station12 Months
D-RTK 2 AccessoryNo Warranty
Single Upward Gimbal Connector6 Months
GPS Kit (excluding Mounting Bracket)12 Months
Manifold 2 UAV Installation Kit3 Months
Carrying Case3 Months
Other AccessoriesNo Warranty
P4 MultispectralMC12 Months
Gimbal Cameras12 Months
Vision Positioning System12 Months
Propulsion System (excluding Propellers)12 Months
Remote Controller12 Months
Battery6 Months and less than 200 Charge Cycles
Battery Charger12 Months
Battery Charging Hub12 Months
FrameNo Warranty
PropellerNo Warranty
EPP BoxNo Warranty
OthersNo Warranty
CrystalSkyMonitor12 Months
Intelligent Battery Charging Hub12 Months
Remote Controller Mounting Bracket12 Months
Intelligent Battery6 Months
DJI Smart ControllerDJI Smart Controller12 Months
USB Charger12 Months
DJI Digital FPV SystemMC12 Months
Optical Module12 Months
Camera6 Months
Air Unit Module6 Months
Remote Controller12 Months
Intelligent Battery (WB37)6 Months
Other AccessoriesNo Warranty
DJI Goggles Racing EditionMC12 Months
Optical Module12 Months
Battery6 Months
Battery Charger12 Months
Air Unit1 Months
Camera1 Months
FrameNo Warranty
CendenceRemote Controller12 Months
Battery6 Months
AccessoriesNo Warranty
Mavic 2 Enterprise \ Mavic 2 Enterprise DualMain Controller12 Months
Gimbal and Camera12 Months
Vision Positioning System12 Months
Propulsion System (excluding Propellers)12 Months
Remote Controller12 Months
Battery6 Months and less than 200 Charge Cycles
Charger12 Months
Battery Charging Hub12 Months
FrameNo Warranty
PropellerNo Warranty
M2E Spotlight12 Months
M2E Speaker12 Months
M2E Beacon12 Months
Phantom 4 RTKMC12 Months
Gimbal Camera12 Months
Vision Positioning System12 Months
Propulsion System (excluding Propellers)12 Months
Remote Controller12 Months
Remote Controller with Built-in Screen (Screen)12 Months
Intelligent Battery for Remote Controller6 Months
Battery Charging Hub for Remote Controller12 Months
Battery6 Months and less than 200 Charge Cycles
Battery Charger12 Months
FrameNo Warranty
PropellerNo Warranty
EPP BoxNo Warranty
DongleNo Warranty
OthersNo Warranty
D-RTK 2 High-Precision GNSS Mobile StationD-RTK 2 Body12 Months
Charging Hub12 Months
Intelligent Battery (WB37)6 Months
AC Power Adapter12 Months
Power Adapter II12 Months
Other AccessoriesNo Warranty
GuidanceGuidance Core12 Months
Guidance Sensor12 Months
Ronin 2Gimbal Mechanics12 Months
Gimbal Motors12 Months
Remote Controller12 Months
Smart Battery6 Months and less than 200 Charge Cycles
Battery Charger12 Months
Quad Charging Hub12 Months
Grip12 Months
DJI RS 2Gimbal Mechanics12 Months
DJI Ronin BG30 Grip12 Months
DJI Ronin RavenEye Image Transmission System12 Months
DJI Ronin Focus Motor12 Months
Tripod12 Months
DJI R Twist Grip Dual Handle12 Months
DJI Ronin Tethered Control Handle12 Months
DJI R Roll Axis Counterweight Set12 Months
DJI R Vertical Camera Mount12 Months
DJI R Phone Holder6 Months
Ronin-SGimbal Mechanics12 Months
Gimbal Motors12 Months
Grip12 Months
Tripod12 Months
Focus Wheel12 Months
Battery Charger12 Months
DJI RSC 2Gimbal (Built-In Battery)12 Months
DJI Ronin RavenEye Image Transmission System12 Months
DJI Ronin Focus Motor12 Months
Extended Grip/Tripod12 Months
DJI R Phone Holder6 Months
Ronin-SCGimbal Mechanics12 Months
Grip12 Months
Tripod (Plastic)3 Months
Focus Wheel12 Months
Ronin-S/SC Phone Holder6 Months
Focus Motor12 Months
Gimbals for Industrial Solutions
Z30 \ Zenmuse XT \ Zenmuse XT2 \ Zenmuse H20 \ Zenmuse H20T
Gimbal12 Months
Camera12 Months
DJI FocusBattery12 Months
Motor12 Months
Remote Controller12 Months
Datalink
Lightbridge \ 2.4G Bluetooth Datalink \ 2.4G Datalink \ 900M Datalink \ SRW G60
Transmitter12 Months
Receiver12 Months
Payload SDKPayload SDK Development Kit15 Days
DJI SKYPORT6 Months
ManifoldProcessor12 Months
RoboMastersM3508 P19 Brushless DC Gear Motor3 Months
C620 Brushless DC Motor Speed Controller3 Months
M3508 Accessories KitNo Warranty
RoboMaster Development Board15 Days
GM6020 Brushless DC Motor3 Months
DJI Force ProMechanics12 Months
Battery6 Months
AntennaNo Warranty
DJI Master WheelsMechanics12 Months
Battery6 Months
Wheel handleNo Warranty
AntennaNo Warranty
Aeroscope MobileCrystalSky Monitor12 Months
Battery Central Board12 Months
RF Module12 Months
Digital Board Module12 Months
Power Module12 Months
Dual-frequency Antenna12 Months
Dual-frequency Amplifier Module12 Months
CrystalSky Monitor Mounting Bracket12 Months
Protector Case (including Inner and Outer Shell)No Warranty
Accessory (Cable and Port)No Warranty
Aeroscope StationaryAeroscope Stationary Unit Processor12 Months
Dongle12 Months
Processor Mounting BracketNo Warranty
High-gain Antenna Mounting BracketNo Warranty
Power CableNo Warranty
Processor GND CableNo Warranty
Screw SetNo Warranty
Directional Antenna G-8Directional Antenna12 Months
Directional Antenna G-162.4 GHz High-gain Antenna12 Months
5.8 GHz High-gain Antenna12 Months
T16 Agricultural DroneAvionics Module system12 Months
Spray Controller system12 Months
Remote Controller12 Months
Remote Controller Intelligent Battery6 Months
Remote Controller Battery Charging Hub12 Months
RTK High Precision Location system12 Months
Intelligent Flight Battery (T16)12 Months and less than 400 Charge Cycles
2600W 4-Channel Battery Charger12 Months
Radar12 Months
Motors12 Months
Electronic Speed Controller12 Months
Pumps3 Months
Flowmeter3 Months
Retailed AccessoriesRetailed Accessories1-3 Months

* Warranty period may vary according to local laws and regulations. 
* Thời gian bảo hành có thể thay đổi theo luật và quy định của nhà phân phối từng vùng.


CHÍNH SÁCH & ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH DJI VIETNAM

Bảo Hành Phantom Ở Đâu?


Xin Lưu Ý: Việc một sản phẩm có được chấp nhận bảo hành hay không là do chính bộ phận dịch vụ sau mua của nhà máy DJI (Không phải FlycamPro) quyết định sau khi xem xét, kiểm tra các thông tin, dữ liệu, dẫn chứng do khách hàng cung cấp thông qua đại lý uỷ quyền tại Việt Nam. Toàn bộ chi phí phát sinh cho các sản phẩm được bảo hành sẽ do DJI chi trả.


FlycamPro | Dji Vietnam là đơn vị đã được DJI trao trách nhiệm thay mặt hãng hỗ trợ cho khách hàng đã mua các sản phẩm chính hãng tại VietNam. Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ khách hàng về việc liên hệ, lấy và gửi dữ liệu cũng như tất cả các yêu cầu khác phục vụ cho việc kiểm chứng thông tin của hãng DJI cho các trường hợp phát sinh bảo hành. 


Dich vụ thay thế linh kiện, sửa chữa, bảo hành Flycam

"Ngày xác nhận bảo hành" sẽ được dùng làm thời gian khấu trừ cho thời hạn bảo hành của sản phẩm. 

"Ngày xác nhận bảo hành" được tính là ngày Flycampro nhận được thiết bị cần bảo hành của khách mang đến trực tiếp hay gửi đến qua dịch vụ vận chuyển. Trong trường hợp khách hàng báo bảo hành từ xa sẽ được tính là ngày mà FlycamPro nhận được đầy đủ từ khách hàng hồ sơ bảo hành từ xa theo yêu cầu như xuất file, điền form, video báo lỗi, hình ảnh hay yêu cầu khác liên quan v.v và thiết bị cần bảo hành phải được gửi tới trước không quá 5 ngày kể từ ngày hồ sơ từ xa được tiếp nhận.

Lưu ý, việc khách hàng gọi báo lỗi qua điện thoại chưa đủ điều kiện cho việc xác nhận ngày bảo hành. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH: 

 • Vẫn còn thời hạn bảo hành, sản phẩm được sử dụng bình thường, đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
 • Sản phẩm vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu của sự tháo mở vỏ, nứt vỡ, giả mạo hoặc thay đổi linh kiện.
 • Số series sản phẩm phải đúng theo số series trong biên nhận mua hàng. Tem nhãn còn nguyên vẹn, không thấm nước, không có dấu hiệu của sự thay đổi.
 • Hóa đơn mua hàng hợp lệ từ nhà phân phối ủy quyền của chính hãng. 
 • Thời gian kích hoạt bảo hành được tính từ ngày sản phẩm được kích hoạt sử dụng. Trong trường hợp không thể xác nhận thời gian kích hoạt đối với một số linh kiện hay bao gồm cả máy bay thì thời gian kích hoạt bảo hành sẽ được tính là ngày thứ 5 kể từ ngày khách hàng nhận được sản phẩm.

   

CÁC TRƯỜNG HỢP SAU KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN BẢO HÀNH.

 • Tai nạn rơi vỡ hay các va đập mạnh lên thiết bị. Tai nạn rơi máy bay do bay vào môi trường phá sóng wifi, GPS.
 • Giấy quì trên máy bay hoặc Gimbal Camera đổi sang màu đỏ (Do máy bay rớt nước hoặc tiếp xúc với môi trường ẩm ướt quá mức cho phép) 
 • Hư hại thiết bị do tự ý tháo mở vỏ mà không tuân theo hướng dẫn sử dụng chính thức.
 • Hư hại do lắp đặt không đúng, hoặc sử dụng không đúng, không tuân theo sự hướng dẫn, cảnh báo của nhà sản xuất
 • Hư hại gây ra do cố ý thay đổi trái phép các bộ mạch chính, không phù hợp hoặc lạm dụng pin và bộ sạc quá mức cho phép.
 • Hư hại gây ra do không làm theo các hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất.
 • Hư hại do hoạt động trong thời tiết xấu (vd: gió quá mạnh, mưa bão, cát / bụi, v.v)
 • Hư hại gây ra khi máy bay hoạt động trong một môi trường nhiễu điện từ (vd: khu vực khai thác mỏ, tháp phát sóng vô tuyến điện, dây điện cao thế, trạm biến áp, v.v).
 • Hư hại gây ra khi thiết bị hoạt động trong một môi trường có nhiều các thiết bị không dây khác cùng phát sóng một lúc (ví dụ như máy phát, video-link, các tín hiệu Wi-Fi, v.v).
 • Hư hại gây ra do thiết bị mang theo một trọng lượng lớn hơn trọng lượng cất cánh an toàn cho phép.
 • Hư hại do các linh kiện khác hỗ trợ cho thiết bị hoạt động đã quá cũ hoặc hư hỏng. 
 • Hư hại gây ra bởi độ tin cậy hoặc vấn đề tương thích khi sử dụng các bộ phận của bên thứ ba không được thẩm định.
 • Hư hại gây ra do sử dụng pin, sạc v.v không đảm bảo chất lượng hoặc quá cũ hoặc không phải hàng chính hãng.
 • Hư hại do vẫn cố gắng bay trong khi đã có những linh kiện yếu hoặc hư hỏng.
 • Cháy gây ra bởi các yếu tố phi sản xuất.
 • Thiệt hại gây ra cho sản phẩm bởi các yếu tố bên ngoài, ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm lửa, lũ lụt, gió mạnh và sét đánh.
 • Hư hại do cố tình sử dụng sản phẩm khi, pin thông minh đã cảnh báo mức pin còn quá thấp, hay pin hư, lỗi hoặc quá cũ. 

VỀ GIAO NHẬN SẢN PHẨM GỬI BẢO HÀNH 

 • Bảo hành trực tiếp ở Việt Nam tại 15 Lý Thái Tổ P1, Q10, HCM đối với các lỗi thông thường có thể xử lý trong vòng 1-3 ngày bằng cách thay thế linh kiện hay sửa chữa. Đối với các bảo hành cần phải phân tích hộp đen dữ liệu để xác nhận trách nhiệm ngoài phạm vy uỷ quyền của chính hãng DJI với Flycampro, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng gửi sản phẩm về nhà máy hãng.
 • Khách hàng sẽ chịu tất cả các chi phí vận chuyển gửi đi và chi phí phát sinh khác (nếu có) khi yêu cầu flycampro gửi sản phẩm để bảo hành hoặc sửa chữa về nhà máy chính hãng DJI (trong trường hợp đặc biệt cần thiết)
 • Đối với các yêu cầu kiểm tra bảo hành từ xa nhân viên kỹ thuật bảo hành của FlycamPro sẽ kiểm tra, gửi báo cáo lỗi về hãng để xác nhận các vấn đề về trách nhiệm.Việc này thông thường sẽ mất một khoảng thời gian tùy thuộc vào tình trạng của thiết bị và thời gian giải quyết qui định của hãng DJI là từ 4-7 ngày để có kết quả.
 • Các lỗi đơn giản FlycamPro sẽ thay thế linh kiện ngay lập tức trong vòng 24h cho khách hàng, nếu lỗi phức tạp có liên quan đến gimbal camera hay mạch chính thì cần phải có nhiều thời gian hơn (khoảng 2-3 tuần) để thẩm định lỗi cũng như tiến hành thay thế các phần linh kiện lỗi.
 • Thời gian để vận chuyển hàng từ VN qua hãng khoảng 10 ngày nếu đi từ Tp HCM và 5 ngày nếu đi từ Hanoi, và sẽ mất cùng thời gian đó để chuyển hàng từ hãng về lại Vietnam.
 • Nếu lỗi do nhà sản xuất, DJI sẽ chấp nhận tất cả các chi phí xét nghiệm, chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí vận chuyển khi gửi trả sản phẩm sau bảo hành về lại cho đại lý ủy quyền tại mỗi nước (không phải địa chỉ khách hàng, khách hàng sẽ chịu khoảng chi phí vận chuyển còn lại.) 
 • Xin lưu ý rằng với các sản phẩm được chấp nhận bảo hành, Các phần chi tiết hay linh kiện hư hỏng sẽ được sửa chữa hay thay thế bằng linh kiện tân trang tương đương chứ không phải được đổi sang một thiết bị hoàn toàn mới cùng loại.
 • Nếu DJI xác định rằng các sản phẩm không thuộc chế độ bảo hành, FlycamPro sẽ tư vấn cho khách hàng các phương án để sửa chữa hoặc thay thế đồng thời dự báo chi phí dịch vụ, linh kiện, các chi phí khác nếu có cho khách hàng. Và sẽ chỉ tiến hành sửa chữa sau khi nhận được sự xác nhận đồng ý của khách. Phí vận chuyển sản phẩm gửi trả lại khách hàng trong trường hợp này sẽ không được hỗ trợ.
 • Đối với dịch vụ bảo hành: Khách hàng tại VN có tâm lý lo lắng bị từ chối bảo hành vì hầu như các shop không có dịch vụ tốt ở khâu bảo hành. Khách hàng của FlycamPro sẽ không phải lo lắng về vấn đề này, vì FlycamPro là đơn vị duy nhất được DJI uỷ quyền thay mặt chính hãng cung cấp, xử lý các dịch vụ sau mua trực tiếp tại Việt Nam để làm trung gian giữa khách hàng và chính hãng DJI. Chúng tôi không phải mất bất cứ một khoản chi phí đền bù nào cho khách hàng khi bảo hành, các chi phí đó được hãng chi trả. Việc có thể giúp khách bảo hành được sản phẩm do lỗi nhà sản xuất là việc hoàn toàn có lợi cho uy tín thương hiệu của FlycamPro. Vậy nên chúng tôi luôn cố gắng hết sức bằng sự nhiệt tình, trách nhiệm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng của mình khi có các trường hợp cần bảo hành xảy ra. FlycamPro chính là người trung gian để hỗ trợ chứng minh các lỗi, đảm bảo quyền lợi của người dùng cuối đối với nhà sản xuất.
 • Tất cả các sản phẩm bảo hành hay sửa chữa đều được chúng tôi hỗ trợ giải quyết trực tiếp và tìm phương án tối ưu giảm chi phí để xử lý nhanh chóng nhất có thể tại VietNam, ở địa chỉ 15 Lý Thái Tổ, P1, Q10, HCM. Nếu quí khách cần kiểm tra thông tin sản phẩm đang bảo hành của mình có thể gọi 1900.5555.12 Ext 3

THỜI GIAN BẢO HÀNH

 • Trả bảo hành trong 08-24h: Trường hợp FlycamPro | DJi Vietnam xác nhận được lỗi sản phẩm do lỗi nhà sản xuất và thiết bị bảo hành được bảo hành đổi mới.
 • Trả kết quả phân tích trách nhiệm bảo hành các file dữ liệu online từ hãng trong 1-3 ngày.
 • Trả bảo hành 1 - 3 ngày: Trường hợp đại lý uỷ quyền dịch vụ FlycamPro | Dji VietNam xác nhận được lỗi do sản xuất và thiết bị được bảo hành sửa chữa, thay thế.
 • Thời gian vận chuyển hàng hoá về nhà máy: 5-6 ngày nếu đi từ Hà Nội và 10-12 ngày nếu đi từ Tp HCM. 
 • Trả kết quả trách nhiệm bảo hành trực tiếp từ nhà máy nếu DJI yêu cầu bắt buộc phải gửi thiết bị về hãng để làm các xét nghiệm, phân tích trong 15-20 ngày.
 • Thời gian xử lý bảo hành sửa chữa tại nhà máy từ 2-3 ngày sau khi nhận được xác nhận đồng ý của khách hàng.


  FlycamPro thiện chí nhận ý kiến đóng góp, xây dựng hay khiếu nại dịch vụ. Xin vui lòng BẤM VÀO ĐÂY để giúp chúng tôi ngày một hoàn thiện mình hơn. 


DỊCH VỤ BẢO HÀNH CỦA SẢN PHẨM DJI SẼ ĐƯỢC KÍCH HOẠT BẮT ĐẦU TỪ NGÀY SẢN PHẨM ĐƯỢC GIAO ĐI (không trừ thời gian vận chuyển) DỰA TRÊN CÁC SỐ IMEI DUY NHẤT CÓ TRONG MỖI SẢN PHẨM. TRUNG TÂM BẢO HÀNH SỬA CHỮA DJI CARE VIETNAM

Add: 15 Lý Thái Tổ P1 Q10 Tp HoChiMinh.
        14 Nam Đồng, Đống Đa, Hanoi.
Tel: 1900.5555.12 - Ext 3

MỌI THẮC MẮC, NGHI NGỜ GIAN LẬN HAY CÓ PHẢN ÁNH VỀ DỊCH VỤ SỬA CHỮA BẢO HÀNH CỦA FLYCAMPRO. QUÝ KHÁCH VUI LÒNG PHẢN HỒI TRỰC TIẾP VỚI CHÚNG TÔI QUA SỐ

HOTLINE 0901.5555.12 (Mr Đạt)
CHÚNG TÔI CAM KẾT SẼ CÓ CÁC KIỂM TRA VÀ CÂU TRẢ LỜI THOẢ ĐÁNG CHO QUÝ KHÁCH.CẢNH BÁO VI PHẠM BẢN QUYỀN - FLYCAMPRO | DJI VIETNAM

Các nội dung và bất kỳ tài liệu, hình ảnh nào được đăng trong trang web FlycamPro.vn đã được đăng ký bảo vệ bản quyền nội dung bởi DMCA, và có thể chứa những thông tin đặc quyền, bảo mật và không được tiết lộ theo luật hiện hành. Bạn được thông báo rằng việc sử dụng, phổ biến, phân phối hoặc sao chép thông tin này là bị nghiêm cấm và có thể là bất hợp pháp.
Nếu Quý Khách tìm thấy một trang web khác đăng copy thông tin, nội dung của chúng tôi mà không trích dẫn nguồn xin vui lòng thông báo cho chúng tôi qua thư điện tử FlycamPro.vn@gmail.com