Linh Kiện Ronin - Khung gá đỡ tùy chỉnh Ronin M 495mm

10,350,000₫
Current exchange: 423.00 USD

1900.5555.12

0901.5555.12 | 0901.866.767


Khung gá đỡ tùy chỉnh Ronin M - DJI LW tuning stand (Bản mở rộng)

Khung gá đỡ tùy chỉnh Ronin M - DJI LW tuning stand (Bản mở rộng) hỗ trợ đắc lực cho người quay chụp với Ronin M.
Khung gá đỡ tùy chỉnh Ronin M - DJI LW tuning stand (Bản mở rộng) làm từ nhựa cứng nặng
1760g nhẹ hơn với chiều dài 495mm.
Gá đỡ để đặt Ronin M lên có thể dùng làm chân máy cho Ronin M vừa để đặt Ronin M lên hỗ trợ người dùng trong quá trình quay chụp.