48MP Photo | 4K/60fps Video
10km 1080p Video Transmission
34-Min Max Flight Time
FocusTrack
HDR Photo | Video | Panorama
8K Hyperlapse
×

Cảm ơn bạn đã gửi thông tin, Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể.

×

Cảm ơn bạn đã gửi thông tin, Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể.

Scroll To Top