Ronin-S Focus Motor Rod Mount

480,000₫
Current exchange: 19.62 USD

1900.5555.12

0901.5555.12 | 0901.866.767

Ronin-S Focus Motor Rod Mount

Tổng quan

DJI Focus Motor Rod Mount được sử dụng để gắn Focus Motor với Ronin-S.

Trong hộp

Thanh gắn × 1

Thanh 15 mm × 2

Vít × 4

Khả năng tương thích

Ronin-S

Ronin-S Focus Motor Rod Mount

Overview
The DJI Focus Motor Rod Mount is used to attach the Focus Motor to the Ronin-S.

In the Box
Rod Mount × 1
15 mm Rod × 2
Screw × 4

Compatibility
Ronin-S