PGYTECH OSMO POCKET PHONE HOLDER SET

585,000₫
Current exchange: 23.91 USD

  • Mã Sản Phẩm 6970801335189

1900.5555.12

0901.5555.12 | 0901.866.767

Bộ giá đỡ di động cho Osmo Pocket

Bộ giá đỡ di động OSMO POCKET giúp gắn chặt Osmo Pocket vào điện thoại động để tránh làm hỏng phích cắm dữ liệu. Kết nối đèn camera, micrô, giá ba chân và các thiết bị khác

PGYTECH OSMO POCKET PHONE HOLDER SET

OSMO POCKET mobile bracket set can effectively fix the OSMO Pocket with a mobile phone to avoid damaging the data plug

it allows to expand the capabilities with a camera light, a microphone, a tripod, and other equipment through the cold shoe interface and 1/4 screw hole expanding OSMO Pocket usage scenarios.

OSMO POCKET mobile bracket set can effectively fix the OSMO Pocket with a mobile phone to avoid damaging the data plug.

OSMO POCKET PHONE HOLDER SET Take the OSMO Pocket to the limits.