Hãng sản xuất
 
 
 

Sản phẩm mới

RSS

Mavic WIFI Board
[MAS009] 

Picture of Mavic WIFI Board

890.000 VND

Mavic Upper Shell
[MAS022] 

Picture of Mavic Upper Shell

499.000 VND

Mavic RC Top Cover and Back Cover
[MAS021] 

Picture of Mavic RC Top Cover and Back Cover

499.000 VND

Mavic RC Right Dial Board
[MAS016] 

Picture of Mavic RC Right Dial Board

499.000 VND

Mavic RC Right Control Stick
[MAS017] 

Picture of Mavic RC Right Control Stick

290.000 VND

Mavic RC Left Dial Board
[MAS015] 

Picture of Mavic RC Left Dial Board

499.000 VND

Mavic RC Left Control Stick
[MAS018] 

Picture of Mavic RC Left Control Stick

290.000 VND

Mavic RC Left and Right Dial
[MAS028] 

Picture of Mavic RC Left and Right Dial

260.000 VND

Mavic RC Left and Right Axis Shell
[MAS027] 

Picture of Mavic RC Left and Right Axis Shell

160.000 VND

Mavic RC Left and Right Arms
[MAS026] 

Picture of Mavic RC Left and Right Arms

778.000 VND

Mavic RC Button Board
[MAS007] 

Picture of Mavic RC Button Board

520.000 VND

Mavic RC Bottom Cover
[MAS019] 

Picture of Mavic RC Bottom Cover

690.000 VND

Mavic Pro Gimbal & Camera(GKAS)
[MAS008] 

Picture of Mavic Pro Gimbal & Camera(GKAS)

7.600.000 VND

Mavic Pro Front Right Motor Arm
[MAS011] 

Picture of Mavic Pro Front Right Motor Arm

778.000 VND

Mavic Pro Front Left Motor Arm
[MAS010] 

Picture of Mavic Pro Front Left Motor Arm

778.000 VND

Mavic Pro Bottom Shell
[MAS023] 

Picture of Mavic Pro Bottom Shell

980.000 VND

Mavic Power Board
[MAS006] 

Picture of Mavic Power Board

390.000 VND

Mavic Middle Frame
[MAS024] 

Picture of Mavic Middle Frame

499.000 VND

Mavic GPS Module
[MAS005] 

Picture of Mavic GPS Module

2.980.000 VND

Mavic Front Vision
[MAS004] 

Picture of Mavic Front Vision

980.000 VND

Mavic Flight Controller ESC Board
[MAS003] 

Picture of Mavic Flight Controller ESC Board

2.980.000 VND

Mavic Fan
[MAS014] 

Picture of Mavic Fan

390.000 VND

Mavic Compass Board
[MAS002] 

Picture of Mavic Compass Board

390.000 VND

Mavic Back Right Motor Arm
[MAS013] 

Picture of Mavic Back Right Motor Arm

778.000 VND

Mavic Back Left Motor Arm
 

Picture of Mavic Back Left Motor Arm

778.000 VND

Osmo Pro Combo
 

Picture of Osmo Pro Combo

45.970.000 VND

Camera GoPro Hero 5 Black Hãng (Có VAT)
 

Picture of Camera GoPro Hero 5 Black Hãng (Có VAT)
10.100.000 VND
9.999.000 VND

Phantom 4 Pro GPS Module
[P4S003] 

Picture of Phantom 4 Pro GPS Module

3.900.000 VND

Phantom 4 Pro RC Main Board
[P4S001] 

Picture of Phantom 4 Pro RC Main Board

5.280.000 VND

Phantom 4 Pro Power Interface Module
[P4S014] 

Picture of Phantom 4 Pro Power Interface Module

1.390.000 VND

Phantom 4 Pro 3-in-1 Board Module
[P4S013] 

Picture of Phantom 4 Pro 3-in-1 Board Module

8.760.000 VND

Phantom 4 Pro Upper Shell
[P4S028] 

Picture of Phantom 4 Pro Upper Shell

870.000 VND

Phantom 4 Pro Main Controller
[P4S025] 

Picture of Phantom 4 Pro Main Controller

2.840.000 VND

Phantom 4 Pro Middle Shell
[P4S032] 

Picture of Phantom 4 Pro Middle Shell

980.000 VND

Phantom 4 Professional - 4K Gimbal Camera
[P4S035] 

Picture of Phantom 4 Professional - 4K Gimbal Camera

16.350.000 VND

Phantom 4 Pro Flat Cable + Cable
[P4S009] 

Picture of Phantom 4 Pro Flat Cable + Cable

590.000 VND

Phantom 4 Pro Left ESC Board
[P4S008] 

Picture of Phantom 4 Pro Left ESC Board

2.990.000 VND

Phantom 4 Pro Forward Vision Module
[P4S018] 

Picture of Phantom 4 Pro Forward Vision Module

1.140.000 VND

Phantom 4 Pro LED Cover
[P4S017] 

Picture of Phantom 4 Pro LED Cover

309.000 VND

Phantom 4 Pro Ultrasonic Sensor Module
[P4S021] 

Picture of Phantom 4 Pro Ultrasonic Sensor Module

2.400.000 VND

Phantom 4 Pro Rearward Vision Module
[P4S016] 

Picture of Phantom 4 Pro Rearward Vision Module

1.130.000 VND

Phantom 4 Pro Right ESC Board
[P4S015] 

Picture of Phantom 4 Pro Right ESC Board

2.990.000 VND

Phantom 4 Pro LED
[P4S024] 

Picture of Phantom 4 Pro LED

309.000 VND
Giỏ hàng
Không có món nào trong giỏ hàng của bạn.

Flycam Community

  
Live help messenger

 

dji osmo, dji mavic